WordPress Multisite installaties worden ondersteund op onze Pro pakketten en hoger. Omdat Multisite netwerken over het algemeen meer middelen nodig hebben en extra ondersteuning vereisen, worden zij niet ondersteund op ons Starter pakket. Als je momenteel ons Starter pakket afneemt en Multisite wilt inschakelen, zul je je pakket moeten upgraden naar een Pro pakket of hoger.

Wij raden je aan met een ervaren ontwikkelaar te werken als je een bestaande site van een enkele site naar een Multisite netwerk wilt veranderen, of als je net met Multisite begint.

Subdirectory vs. Subdomein

Wij ondersteunen zowel subdirectory als subdomein opstellingen.

Belangrijke opmerkingen

  • Als je van een subdomein naar een subdirectory Multisite gaat, open dan een chat met ons Ondersteuningsteam om het hen te laten weten, zodat zij een Nginx regel kunnen toevoegen om het goed te laten werken.
  • Als je een subdomein Multisite moet testen op de tijdelijke URL, kun je alleen HTTP gebruiken, en kun je HTTPS niet afdwingen. Het meegeleverde SSL certificaat voor kinsta.cloud domeinen (bijv. sitenaam.kinsta.cloud) kan alleen het eerste niveau van subdomeinen dekken (bijv. sitenaam.kinsta.cloud), dus elk extra subdomein niveau (bijv. subsite.sitenaam.kinsta.cloud) kan niet worden gedekt.
  • Als je de Multisite via HTTPS moet testen zonder het primaire domein van het netwerk aan te wijzen, moet je een ander aangepast domein met een wildcard SSL certificaat toevoegen om te gebruiken voor het testen.

Wildcard-subdomein

Wanneer je een root/apex domein (domein.com) aan een site in MyKinsta toevoegt, wordt er automatisch een extra wildcard subdomein (*.domein.com) toegevoegd (tenzij je de wildcard optie onder Geavanceerde Opties deselecteert). Als je een Multisite met subdomeinen gebruikt, kun je dat wildcard-subdomein naar jeKinsta site laten verwijzen op dezelfde manier als jeroot/apex domein, zodat je niet elk subdomein afzonderlijk in MyKinsta hoeft toe te voegen.