De prijzen voor Database Hosting zijn gebaseerd op verbruik, wat betekent dat je alleen betaalt voor de gebruiksduur van je database. We factureren maandelijks aan het eind van je factureringscyclus of wanneer je gebruik van de diensten een vooraf ingestelde factureringsdrempel bereikt, wat zich het eerst voordoet. Je factureringscyclus begint wanneer je je eerste applicatie of database aanmaakt.

Je factuur is gebaseerd op het type databaseresource (databasegrootte) en wordt berekend op basis van seconden gebruik. Elk database resourcetype bevat een vaste hoeveelheid CPU, RAM en schijfruimte.

Met deze rechtstreeks op verbruik gebaseerde aanpak, als je een applicatie maakt en deze na een dag verwijdert, betaal je alleen voor de tijd die op die dag is gebruikt.