De prijzen voor Database Hosting zijn gebaseerd op verbruik. Wij factureren maandelijks aan het einde van je factureringscyclus of wanneer je gebruik van de diensten een vooraf ingestelde factureringsdrempel bereikt, wat zich het eerst voordoet. Je factureringscyclus begint wanneer je je eerste applicatie of database aanmaakt.

Je factuur wordt gebaseerd op:

Databasegrootte en runtime

Elke databasegrootte bevat een vaste hoeveelheid beschikbare CPU, RAM en schijfruimte. Database runtime wordt berekend op basis van seconden gebruik.

Als je meer schijfruimte nodig hebt, maar het RAM of de CPU niet wilt vergroten, kun je een database schijfruimte add-on kopen voor $10 per 10 GB.

Egress bandbreedte

Als je een externe verbinding met je database gebruikt, kunnen ook externe bandbreedtegebruikskosten van toepassing zijn. Deze bandbreedte wordt berekend en gefactureerd per byte tegen een prijs van $0,00000000014 per byte ($0,14 per GB). Dit betekent geen afronding of kosten gebaseerd op elke “begonnen” Gigabyte. Je wordt alleen afgerekend voor werkelijk gebruik. Je kunt je gebruik zien op de Bandbreedte grafiek in Analytics.

Interne verbindingen tussen een applicatie en een database zijn gratis.

Samenvatting

Met deze rechtstreeks op verbruik gebaseerde aanpak, als je een applicatie maakt en deze na een dag verwijdert, betaal je alleen voor de tijd die op die dag is gebruikt.