Logs kunnen heel nuttig zijn bij het oplossen van problemen op je WordPress sites. Om je WordPress logs te bekijken, navigeer je naar de map <projectPath>/logs/ op je harde schijf en open je elk logbestand in je favoriete tekstverwerker.

Het standaard <projectPath> is /Users/user/DevKinsta

WordPress Debug Log

Schakel op de informatiepagina van je site WP_DEBUG in. Door dit in DevKinsta in te schakelen kun je ook fouten opslaan in het debug.log bestand van je site. Lees meer op wordpress.org

DevKinsta Schakel WP_DEBUG in

Locatie

<projectPath>/public/<siteName>/wp-content/debug.log

Toegangslogs

Het toegangslogboek is een log van alle verzoeken die door DevKinsta worden verwerkt. Wanneer je je site in een browser bezoekt, wordt het verzoek gelogd in het access.log bestand met de volgende gegevens:

  • Datum en tijd time
  • Verzoek (methode en URI)
  • HTTP statuscode (200 als alles in orde is).
  • Bytes verzonden
  • HTTP referer
  • User-agent
  • HTTP X Forwarded for

Locatie

<projectPath>/logs/<siteName>_access.log

Voorbeeld

[30/Dec/2020:13:49:35 +0000] "GET /wp-content/themes/twentytwentyone/assets/css/print.css?ver=1.0 HTTP/1.1" 200 2897 "http://testsite.local/?skip_cache=1" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_16_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.119 Electron/9.0.5 Safari/537.36" "-"

Foutlog

Specifieke PHP-fouten worden gelogd in het bestand _error.log.

Locatie

<projectPath>/logs/<siteName>_error.log

PHP-FPM logs

Om de PHP FastCGI Process Manager logs (PHP-FPM logs) te bekijken, controleer je het bestand dat overeenkomt met de PHP versie die je lokale WordPress site gebruikt.

Locatie

<projectPath>/logs/php7.2-fpm.log
<projectPath>/logs/php7.3-fpm.log
<projectPath>/logs/php7.4-fpm.log
<projectPath>/logs/php8.0-fpm.log

Service logs

Om Docker container logs te bekijken, gebruik je onderstaande commando’s in de terminal/opdrachtregel:

NGINX logs: docker logs -f devkinsta_nginx

PHP-FPM logs: docker logs -f devkinsta_fpm

MariaDB logs: docker logs -f devkinsta_db

MailHog logs: docker logs -f devkinsta_mailhog