DevKinsta install error

DK0001

Omschrijving:

Tijdens bepaalde acties (DevKinsta installatie, aanmaken van sites, importeren van sites uit MyKinsta, enz.) controleert DevKinsta de beschikbare schijfruimte. Als er niet genoeg ruimte is op je computer, zal je deze fout zien.

Oplossing

Maak schijfruimte vrij op je computer, en voer de actie opnieuw uit.

DK0002

Omschrijving:

Tijdens bepaalde acties (DevKinsta installatie, importeren van sites uit MyKinsta, enz.) controleert DevKinsta of er een stabiele internetverbinding is. Wanneer je computer niet verbonden is met internet krijg je deze foutmelding.

Oplossing

Zorg ervoor dat je computer verbonden is met internet, en probeer de actie opnieuw uit te voeren.

DK0003

Omschrijving:

DevKinsta kon Docker Desktop niet installeren.

Oplossing

Zorg ervoor dat je computer voldoet aan de systeemeisen en probeer Docker Desktop handmatig te installeren. Nadat je Docker Desktop hebt geïnstalleerd kan je proberen DevKinsta nogmaals te starten.

DK0004

Omschrijving:

DevKinsta kan Docker Desktop niet starten.

Oplossing

Probeer Docker Desktop handmatig te starten, en start DevKinsta daarna opnieuw.

DK0005

Omschrijving:

DevKinsta kan geen Docker containers maken.

Oplossing

Herstart Docker Desktop handmatig en start daarna DevKinsta opnieuw.

DK0006

Omschrijving:

DevKinsta kan de vereiste Docker afbeeldingen niet laden.

Oplossing

Controleer je internetverbinding. Als deze goed werkt kan je DevKinsta proberen te herstarten.

DK0007

Omschrijving:

DevKinsta kan Docker Desktop niet downloaden.

Oplossing

Controleer eerst je internetverbinding. Als deze goed werkt kan je DevKinsta proberen te herstarten.

DK0008

Omschrijving:

DevKinsta kan het IP adres van Docker niet vinden.

Oplossing

Probeer Docker Desktop handmatig te herstarten en start daarna DevKinsta opnieuw op.

DK0009

Omschrijving:

DevKinsta kan de Docker containers niet starten.

Oplossing

Probeer Docker containers voor DevKinsta te stoppen, en herstart DevKinsta.

docker kill devkinsta_fpm && docker kill devkinsta_nginx && docker kill devkinsta_adminer && docker kill devkinsta_db && docker kill devkinsta_mailhog

DK0010

Omschrijving:

DevKinsta kan de vereiste Docker afbeeldingen niet laden.

Oplossing

Controleer je internetverbinding. Als deze goed werkt kan je DevKinsta proberen te herstarten.

DK0011

Omschrijving:

Je ziet deze fout als DevKinsta geen verbinding krijgt met de Kinsta API.

Oplossing

Controleer eerst je internetverbinding. Werkt die goed, probeer het dan later opnieuw, waarschijnlijk zit de fout in de MyKinsta API.

DK0012

Omschrijving:

Je ziet deze fout wanneer DevKinsta geen verbinding met de Kinsta API kan maken door een timeout.

Oplossing

Controleer eerst je internetverbinding. Werkt die goed, probeer het dan later opnieuw, waarschijnlijk zit de fout in de MyKinsta API.

DK0013

Omschrijving:

Je ziet deze foutmelding wanneer DevKinsta een “bad request” fout krijgt van de Kinsta API.

Oplossing

Meld deze fout in het DevKinsta Community Forum.

DK0014

Omschrijving:

Je ziet deze fout wanneer DevKinsta een “unauthorized request” fout terugkrijgt van de Kinsta API.

Oplossing

Ga naar de instellingen van DevKinsta en probeer opnieuw in te loggen bij je MyKinsta account. Probeer het daarna opnieuw.

DK0015

Omschrijving:

Je ziet deze fout wanneer DevKinsta een toegangsfout krijgt van MyKinsta bij het gebruiken van de Kinsta API.

Oplossing

Ga naar je MyKinsta profiel en zorg ervoor dat je de juiste toegangsrechten hebt.

DK0016

Omschrijving:

Je ziet deze foutmelding wanneer DevKinsta een 404 foutmelding terugkrijgt van de Kinsta API.

Oplossing

Meld deze fout in het DevKinsta Community Forum.

DK0017

Omschrijving:

Je ziet deze foutmelding wanneer DevKinsta een foutmelding “too many requests” van de Kinsta API krijgt. Deze fout treedt op wanneer de Kinsta API te vaak wordt gebruikt.

Oplossing

Wacht een paar minuten en probeer het opnieuw.

DK0018

Omschrijving:

Je ziet deze fout wanneer DevKinsta een website niet kan verwijderen vanwege het ontbreken van de juiste toegangsrechten.

Oplossing

Windows macOS
Probeer de website opnieuw te verwijderen, en bevestig de actie voor Windows. Probeer de website opnieuw te verwijderen en typ je wachtwoord in wanneer macOS daar om vraagt.

DK0019

Omschrijving:

Je ziet deze fout als DevKinsta het Nginx configuratie bestand niet kan updaten.

Oplossing

Probeer eerst DevKinsta opnieuw te starten en de site opnieuw aan te maken. Als dat niet werkt, controleer je het sites.ini bestand binnen je projectFolder/kinsta map met een tekstverwerker, en verwijder je eventuele dubbelingen.

DK0020

Omschrijving:

Je ziet deze fout wanneer DevKinsta de MySQL database niet kan maken. De database naam is gebaseerd op de naam van de site. Deze foutmelding treedt op wanneer de naam van de database niet geldig is.

Oplossing

Probeer de website opnieuw te maken met een andere naam. Werkt dat niet, herstart DevKinsta dan.

DK0021

Omschrijving:

Je ziet deze foutmelding wanneer DevKinsta WordPress niet kan installeren.

Oplossing

Probeer DevKinsta opnieuw te starten en de site opnieuw aan te maken.

DK0022

Omschrijving:

Tijdens het maken van de site kan DevKinsta het hosts bestand niet bijwerken. Je ziet deze foutmelding wanneer DevKinsta het hosts bestand van je computer niet kan updaten.

Oplossing

Windows macOS
Probeer de website opnieuw te maken, en bevestig de actie voor Windows. Probeer de website opnieuw te maken en typ je wachtwoord in wanneer macOS daar om vraagt.

DK0023

Omschrijving:

Je ziet deze fout wanneer DevKinsta het beveiligingscertificaat niet kan opslaan in de macOS Keychain.

Oplossing

Probeer de website opnieuw te maken en voer het juiste wachtwoord in wanneer macOS daar om vraagt.

DK0024

Omschrijving:

Je ziet de foutmelding wanneer DevKinsta het beveiligingscertificaat niet kan opslaan in de certificaatmanager van Windows.

Oplossing

Probeer de website opnieuw te maken en geef het juiste wachtwoord op wanneer Windows om bevestiging vraagt.

DK0025

Omschrijving:

Je ziet deze foutmelding wanneer DevKinsta de website niet kan ophalen uit Kinsta.

Oplossing

Start DevKinsta opnieuw, log opnieuw in op je MyKinsta account in de instellingen van DevKinsta en probeer de website nogmaals op te halen.

DK0026

Omschrijving:

Je ziet deze foutmelding wanneer DevKinsta een website niet naar Kinsta kan pushen.

Oplossing

Start DevKinsta opnieuw, log opnieuw in op je MyKinsta account in de instellingen van DevKinsta en probeer de website nogmaals te pushen.

DK0027

Omschrijving:

Je ziet deze foutmelding wanneer er gegevens missen in het hosts bestand. In dit geval kan je de website niet openen via de domeinnaam.

Oplossing

Klik op de knop “Fix this”.

Downtime en WordPress problemen? Kinsta is de hosting oplossing speciaal ontworpen om jou tijd te besparen! Bekijk onze kenmerken

DK0028

Omschrijving:

Je ziet deze foutmelding wanneer je geen toestemming geeft voor het aanpassen van het hosts bestand.

Oplossing

Probeer het proces opnieuw en geef toestemming.

DK0029

Omschrijving:

Je ziet deze fout wanneer DevKinsta tijdens het ophalen van een site geen MySQL dump kan maken op de remote server.

Oplossing

Probeer het later opnieuw. Helpt dat niet, neem dan contact op via ons Support Forum.

DK0030

Omschrijving:

Je ziet deze fout wanneer je DevKinsta afsluit tijdens het aanmaken van een website.

Oplossing

Klik op “Retry”. Kan DevKinsta de website niet maken, verwijder de website dan en maak de website opnieuw aan.

DK0031

Omschrijving:

Je ziet deze foutmelding wanneer de poort 80 gebruikt wordt.

Oplossing

Probeer het proces te sluit dat poort 80 gebruikt.

Vind en sluit processen op macOS

# find & kill processes which are using port 80
sudo lsof -i tcp:80 | grep LISTEN | awk '{print $2}' | xargs kill -9

Vind en sluit processen op Windows

# find processes which are using port 80
netstat -ano | findstr :80

# kill process by PID. replace "" with result from the above command.
taskkill /PID  /F

DK0032

Beschrijving

Je ziet deze foutmelding mogelijk in Windows als WSL2 niet geïnstalleerd of ingeschakeld is.

Oplossing

Stard DevKinsta opnieuw op om de installatie van WSL2 automatisch te initiëren. Als DevKinsta niet in staat is om WSL2 te installeren, kan je het rechtstreeks downloaden van Microsoft.

DK0033

Beschrijving

Deze fout treedt op wanneer DevKinsta geen verbinding kan maken met de MySQL database.

Oplossing

Volg de stappen hieronder om het probleem op te lossen.

  1. Exporteer de database van je site met Adminer. (optioneel)
  2. Sluit DevKinsta af.
  3. Voer deze opdracht uit in terminal –docker container rm devkinsta_db && docker volume rm devkinsta_db_data.
  4. Start DevKinsta
  5. Importeer de database met Adminer. (optioneel)

DK0034

Beschrijving

Deze foutmelding treedt op wanneer het vereist is om je computer opnieuw op te starten.

Oplossing

Start de computer opnieuw op in start DevKinsta.

DK0035

Beschrijving

Deze fout treedt op in Windows als DevKinsta tijdens het installatieproces niet in staat is om WSL2 te downloaden.

Oplossing

Start DevKinsta opnieuw op om WSL2 opnieuw te downloaden.

DK0036

Beschrijving

Deze fout treedt op als de feature Windows Subsystem for Linux (WSL2) niet is ingeschakeld.

Oplossing

Schakel WSL2 in door de documentatie van Microsoft op te volgen.

DK0044

Beschrijving

Je ziet deze fout mogelijk wanneer DevKinsta probeert een lokaal certificaat op het systeem voor je site te maken.

Oplossing

Probeer de site opnieuw te maken en zorg ervoor dat je het juiste wachtwoord opgeeft wanneer Linux daar om vraagt.

DK0045

Beschrijving

Je ziet deze fout mogelijk wanneer DevKinsta probeert een lokaal certificaat te maken, maar het verificatieproces mislukt vanwege een reeds bestaand certificaat of een certificaat in de database.

Oplossing

Voor gevorderde gebruikers: probeer de corresponderende certificaten te vinden en handmatig te verwijderen uit uw database op “home/jouwgebruikersnaam/.pki/nssdb/cert9.db”

DK0046

Beschrijving

Je ziet deze fout mogelijk wanneer DevKinsta probeert ontbrekende pakketten te installeren die nodig zijn om certificaten te maken en te beheren op je Linux systeem.

Oplossing

Open een Terminal venster en voer een sudo apt update uit, en probeer vervolgens in DevKinsta opnieuw een SSL aan te maken. Je kan ook proberen om handmatig de benodigde pakketten te installeren door sudo apt install libnss3-tools uit te voeren of door twee opdrachten te combineren en sudo apt update && apt install libnss-tools-tools uit te voeren. Om te kijken of de installatie is gelukt, voer je certutil uit in de terminal en controleer je de output.

DK0047

Beschrijving

Mogelijk zie je deze fout wanneer DevKinsta het bestand sites.ini in je DevKinsta rootmap wil overschrijven.

Oplossing

Ga naar je root DevKinsta map en ga naar de map “kinsta”. Verwijder het sites.ini bestand en start DevKinsta.