Als je onverwachte bugs of problemen tegenkomt in de laatste versie van je applicatie, kan de Rollback feature helpen de downtime tot een minimum te beperken. Met deze feature kun je snel terugdraaien naar de meest recente succesvolle deployment.

De Rollback feature gebruikt de bestaande build image van je meest recente succesvolle deployment om je applicatie opnieuw te deployen, waarbij de bouwstap wordt overgeslagen. Dit helpt om je applicatie snel weer aan de gang te krijgen.

Terugdraaien verandert niets aan het volgende:

  • Bouwprocessen
  • Buildpacks
  • Buildresources
  • Omgevingsvariabelen
  • Pad voor build – of Dockerbestanden

Om een deployment terug te draaien, ga je naar Deployments > Details en klik je op Terugdraaien.

Bekijk de details en geschiedenis van je applicatie in MyKinsta.
Bekijk de details en geschiedenis van je applicatie in MyKinsta.

Klik in de bevestigingspopup die verschijnt opnieuw op Terugdraaien.

Terugdraaien naar de vorige succesvolle deployment.
Terugdraaien naar de vorige succesvolle deployment.

Als je een oudere versie van je applicatie wilt deployen, klik je op Opnieuw uitrollen voor die specifieke deployment.

Gerelateerde documentatie