Dit is een voorbeeld van hoe je een statische site kunt opzetten met Hugo op Kinsta’s Statische Site Hosting diensten vanuit een GitHub repository. Alternatieve methoden, zoals het gebruik van CircleCI om Hugo te deployen op Static Site Hosting, zijn ook beschikbaar.

Hugo is een van de snelste statische sitegenerators. Het is gericht op verbazingwekkende snelheid en flexibiliteit, en het is gebouwd met GO. Meer informatie is beschikbaar op de gohugo.io website.

Je kunt deze quickstart templates ook gebruiken op Kinsta’s Applicatie Hosting zonder extra configuratie. Als je Applicatie Hosting gebruikt, kun jehet Start commando leeg laten voor het webproces, omdat Kinsta automatisch het vereiste commando detecteert tijdens de eerste deployment.

Tijdens het deploymentproces installeert Kinsta automatisch de dependencies die zijn gedefinieerd in je package.json bestand.

  1. Log in op GitHub en maak een nieuwe repository van dit sjabloon (Use this template > Create a new repository): Kinsta – Hello World – Static Site With Hugo
  2. Voeg een statische site toe in MyKinsta met de Hello World Hugo repository. De Build instellingen kunnen automatisch worden ingevuld; controleer of ze overeenkomen met de volgende en wijzig ze indien nodig:
    • Build commando: npm run build
    • Node versie: 18.16.0
    • Publish directory: public
  3. De site is beschikbaar zodra het bouwen is voltooid en de PaperMod voorbeeldpagina wordt geladen op de URL van je site.
PaperMod example page after successful deployment of Hugo.
PaperMod voorbeeldpagina na succesvolle deployment van Hugo.

Deployment levenscyclus

Wanneer een deployment wordt gestart (door het maken van een statische site of een nieuwe deployment als gevolg van een inkomende commit), wordt het build commando uitgevoerd, gevolgd door de deployment van de inhoud van de publish directory.