Je kunt een PostgreSQL database in Kinsta’s Database Hosting importeren en exporteren met een tool als TablePlus of de command line interface (CLI). Voor meer details over het gebruik van een database client met je PostgreSQL database, zie onze gids over het verbinden en beheren van je Kinsta database met TablePlus.

De installatie van de databaseserver en de commando’s verschillen per databasetype. Dit artikel is specifiek voor PostgreSQL. Zie voor andere databasetypen:

PostgreSQL installeren

Als je PostgreSQL nog niet op je lokale machine hebt geïnstalleerd, moet je het installeren om verbinding te maken met je database. Afhankelijk van je besturingssysteem kun je PostgreSQL op de volgende manieren installeren.

Windows

Download en installeer de GUI installer of de binaries voor de Interactive installer van EDB.

MacOS

Vervang bij Homebrew XX in het volgende commando door de versie van PostgreSQL die je wilt installeren:

brew install postgresql@XX

Op Debian gebaseerde Linux (Debian, Ubuntu, Mint, enz.)

Gebruik de PostgreSQL APT repository en installeer de postgresql-client.

Op RedHat gebaseerde Linux (RedHat Fedora, CentOS, enz.)

Gebruik de PostgreSQL Yum repository en installeer de postgresql-client.

Kinsta databasegegevens

Je kunt je database credentials vinden onder Externe verbindingen op de database Info pagina.

Een PostgreSQL database importeren

Gebruik het volgende commando om de database te exporteren, waarbij je EXTERNAL_HOSTNAME, USERNAME, PORT en DATABASE_NAME vervangt door de informatie van de Externe verbindingen van je database. Vervang export.sql door het pad en de naam van de database die je wilt importeren:

psql -h EXTERNAL_HOSTNAME -U USERNAME -p PORT -d DATABASE_NAME < export.sql

Voer desgevraagd het databasewachtwoord in.

Er wordt geen output geproduceerd, tenzij er fouten zijn, die worden geprint in de opdrachtregel. Om een succesvolle import te verifiëren kun je dt of een soortgelijk commando gebruiken om de gegevens in je database te bekijken.

Een PostgreSQL database exporteren

Gebruik het volgende commando om de database te exporteren, waarbij je EXTERNAL_HOSTNAME, USERNAME, PORT en DATABASE_NAME vervangt door de informatie van de Externe verbindingen van je database. Vervang export.sql door het pad en de bestandsnaam van de database die je wilt exporteren:

pg_dump -h EXTERNAL_HOSTNAME -U USERNAME -p PORT -d DATABASE_NAME > export.sql

Voer desgevraagd het databasewachtwoord in.

Zodra het exporteren is voltooid, is je databasebestand (bijv. export.sql) beschikbaar op het pad dat je in het commando pg_dump hebt opgegeven. Je kunt een .sql bestand openen met een gewone teksteditor (bijv. TextEdit, Notepad++, Sublime Text, enz.) of een databasetool zoals TablePlus om de geëxporteerde gegevens te bekijken.

Verwante documentatie

Inhoud waarnaar wordt verwezen