Met onze multi-user feature kun je een team samenstellen en beheren en hen toegang geven tot verschillende aspecten van je websites, applicaties of databases. We bieden een aantal rollen aan die het mogelijk maken om gebruikerstoegang te finetunen. In dit artikel worden de verschillende rollen met bijbehorende mogelijkheden uitgelegd die je je gebruikers kan geven.

Company Owner rol

Er is een speciale rol die de Company Owner wordt genoemd. Een Company Owner is altijd ook een Company Administrator. Er kan slechts één Company Owner per bedrijf zijn.

Een Company Owner is de enige gebruiker in een bedrijf die de sluiting van een account kan aanvragen. Afgezien daarvan zijn zij in het dagelijks gebruik precies zoals Company Administrators.

Het is mogelijk om het eigendom van een bedrijf over te dragen aan een andere Company Administrator. Bekijk voor meer informatie onze gids over de overdracht van bedrijfseigendom.

Managed WordPress Hosting

Bij het uitnodigen of wijzigen van een gebruiker is de eerste keuze om de gebruiker op bedrijfsniveau of op siteniveau te maken. Gebruikers op siteniveau hebben alleen toegang tot specifieke sites die je aan hen toewijst, terwijl bedrijfsgebruikers details op bedrijfsniveau zien. Je kunt kiezen uit 3 gebruikersrollen op bedrijfsniveau en 2 op siteniveau, met verschillende toegangsniveaus op basis van hun rol.

Alle gebruikersrollen hebben toegang tot Kinsta’s supportteam, maar we kunnen alleen helpen met sites waar je gebruikersrol toegang toe heeft.

Company Administrator

Company Administrators hebben het hoogste toegangsniveau. Ze hebben volledige controle over alle bedrijfs- en sitegegevens, inclusief DNS in MyKinsta en migratieverzoeken. Geef alleen Company Administrator toegang aan mensen die je vertrouwt.

Company Developer

Een Company Developer heeft toegang tot het beheer van alle sites en DNS in MyKinsta en kan gebruikers op siteniveau beheren. Ze kunnen ook sites verwijderen die geen Premium testomgeving add-on hebben. Ze zien geen factuurgegevens, bedrijfsinstellingen of migratieverzoeken. Hoewel een Company Developer de lijst van bedrijfsgebruikers kan bekijken (inclusief e-mailadressen en rollen), kan hij geen wijzigingen aanbrengen in gebruikers op bedrijfsniveau.

Company Billing

Een Company Billing gebruiker is een speciale rol die alleen facturatiegegevens en bedrijfsinstellingen kan zien. Ze kunnen facturen inzien, de automatische factuurmails inschakelen en bedrijfsgegevens zoals naam en adres wijzigen. Ze hebben op geen enkele manier toegang tot websites.

Site Administrator

Site Administrators hebben volledige toegang tot een site en hebben controle over alle omgevingen die aan die site zijn gekoppeld. De enige acties die ze niet mogen doen, zijn het verwijderen van een site uit het account van een bedrijf, het indienen of beheren van migratieverzoeken, toegang tot DNS in MyKinsta of het maken en verwijderen van premium testomgevingen. Merk op dat een enkele gebruiker een Site Administrator kan zijn van meerdere sites.

Site Developer

Site Developers hebben toegang tot de testomgevingen voor de site(s) waartoe ze toegang krijgen. Ze hebben alleen controle over de testomgevingen en kunnen de meeste acties uitvoeren, behalve het verwijderen van de testomgeving of het live zetten ervan. Merk op dat een enkele gebruiker een Site Developer kan zijn van meerdere sites.

Site Developers hebben geen toegang tot analytics op bedrijfsniveau of live omgeving, gebruikersbeheer, migraties, DNS in MyKinsta, of het activiteitenlogboek op bedrijfsniveau in MyKinsta. Ze kunnen geen premium testomgevingen maken of verwijderen

Grafiek MyKinsta gebruikersrollen en machtigingen

Het volgende diagram geeft meer specifieke informatie over de mogelijkheden die elke gebruikersrol heeft.

Mogelijkheden Company Owner Company Administrator Company Developer Company Billing Site Administrator Site Developer
Factuurgegevens/wijzigen pakketten Ja Ja Nee Ja Nee Nee
Pakket annuleren Ja Nee Nee Nee Nee Nee
Bedrijfsinstellingen Ja Ja Nee Ja Nee Nee
Bedrijfsgegevens Ja Ja Nee Ja Nee Nee
Alle sites beheren Ja Ja Ja Nee Nee Nee
Eén site beheren Ja Ja Ja Nee Ja Nee
Sites toevoegen of verwijderen Ja Ja Ja* Nee Nee Nee
Standaard testomgeving verwijderen Ja Ja Ja Nee Ja Nee
Toegang standaard testomgeving Ja Ja Ja Nee Ja Ja
Premium testomgeving toevoegen of verwijderen Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Toegang Premium testomgeving Ja Ja Nee Nee Ja Ja
Live omgeving Ja Ja Ja* Nee Nee Nee
Testomgeving live pushen Ja Ja Ja Nee Ja Nee
Een betaalde add-on installeren of verwijderen Ja Ja Nee Ja Nee Nee
De eigendomsoverdracht van een site goedkeuren Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Betaalde malwareopruiming aanvragen** Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Een verandering van datacenter aanvragen Ja Ja Ja Nee Ja Nee
Een sitemigratie aanvragen Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Site-labels beheren Ja Ja Ja Nee Ja Nee
Verzoek indienen om 2FA uit te schakelen voor andere gebruikers in een bedrijf Ja Nee Nee Nee Nee Nee
DNS in MyKinsta Ja Ja Ja Nee Nee Nee

*Kan een live omgeving verwijderen als er geen premium testomgeving aan is gekoppeld.

**Als de malware-opruiming gratis is, kan elke gebruiker erom vragen.

Applicatie Hosting en Database Hosting

Met Applicatie Hosting en Database Hosting kun je kiezen uit 3 gebruikersrollen op bedrijfsniveau met verschillende toegangsniveaus op basis van hun rol.

Alle gebruikersrollen hebben toegang tot Kinsta’s supportteam, maar we kunnen alleen helpen met applicaties of databases waartoe je gebruikersrol toegang heeft.

Company Administrator

Company Administrators hebben het hoogste toegangsniveau. Zij hebben volledige controle over alle bedrijfsgegevens en applicatie- en database-instellingen. Geef alleen Company Administrator toegang aan mensen die je vertrouwt.

Company Developer

Company Developers hebben toegang tot alle applicatie- en database-instellingen, inclusief het maken en verwijderen van applicaties en databases.

Company Billing

Een Company Billing gebruiker is een speciale rol die alleen factuurgegevens en bedrijfsinstellingen kan zien. Ze kunnen facturen bekijken, automatische factuurmails inschakelen en bedrijfsgegevens zoals naam en adres wijzigen. Zij hebben op geen enkele manier toegang tot applicaties of databases.

Grafiek MyKinsta gebruikersrollen en machtigingen

Het volgende diagram geeft meer specifieke informatie over de mogelijkheden die elke gebruikersrol heeft.

Mogelijkheden Company Owner Company Administrator Company Developer Company Billing
Factuurgegevens/wijzigen pakketten Ja Ja Nee Ja
Applicaties of databases toevoegen Ja Ja Ja Nee
Applicaties of databases beheren Ja Ja Ja Nee
Applicaties of databases verwijderen Ja Ja Ja Nee