Dit is een voorbeeld van hoe je een statische site opzet met Next.js op Kinsta’s Static Site Hosting diensten vanuit een GitHub repository.

Next.js is het React Framework voor het web. Meer informatie is beschikbaar op de nextjs.org website.

Je kunt deze quickstart template ook gebruiken op Kinsta’s Applicatie Hosting zonder extra configuratie. Als je Applicatie Hosting gebruikt, kun jehet Start commando leeg laten voor het webproces, omdat Kinsta automatisch het vereiste commando detecteert tijdens de eerste deployment.

Tijdens het deploymentproces installeert Kinsta automatisch de dependencies die zijn gedefinieerd in je package.json bestand.

  1. Log in op GitHub en maak een nieuwe repository van deze template (Use this template > Create a new nieuwe repository): Kinsta – Hello World  – Static Site With Next.js
  2. Voeg een statische site toe in MyKinsta met de Hello World Next.js repository. De Build instellingen kunnen automatisch worden ingevuld; controleer of ze overeenkomen met de volgende en wijzig ze indien nodig:
    • Build commando: npm run build
    • Node versie: 16.20.0
    • Publish directory: out
  3. De site is beschikbaar zodra het bouwen is voltooid en de standaard Next.js pagina wordt geladen op de URL van je site.
Next.js standaardpagina na succesvolle deployment van Next.js.
Next.js standaardpagina na succesvolle deployment van Next.js.

Deployment levenscyclus

Wanneer een deployment wordt gestart (door het maken van een statische site of een nieuwe deployment als gevolg van een inkomende commit), wordt het build commando uitgevoerd, gevolgd door de deployment van de content van de publish directory.