Als er na het uitrollen van je applicatie een probleem is met de bestandsrechten of het pad van de werkruimte, kun je de volgende of een soortgelijke fout zien als je naar de URL van je applicatie probeert te gaan:

403 Forbidden
You don’t have permission to access this source.

Deze fout wordt meestal veroorzaakt door een van de volgende zaken:

  • Onjuiste bestandsrechten.
  • Onjuiste configuratie binnen een .htaccess bestand.
  • Configuratiefout in het workspace pad in de Apache configuratie.

Als je het probleem niet kunt identificeren, controleer dan het volgende, en als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met ons Support team.

Bestandsmachtigingen

Bestandsmachtigingen bepalen wie kan:

  • Lezen: De inhoud van een bestand zien of bestanden in een map bekijken.
  • Schrijven: Een bestand wijzigen, of bestanden in een map toevoegen of verwijderen.
  • Uitvoeren: Een bestand uitvoeren en/of uitvoeren als script, of een map openen en functies en opdrachten uitvoeren.

Elk bestand en elke map heeft zijn eigen set bestandsrechten, weergegeven als een getal van 3 cijfers. Elk nummer geeft het toestemmingsniveau aan voor elke categorie (lezen, schrijven en uitvoeren) die hierboven is weergegeven. Over het algemeen worden de volgende machtigingen aanbevolen, maar er kunnen gevallen zijn waarin deze voor jouw applicatie anders moeten zijn (voor sommige applicaties moeten de machtigingen voor bestanden bijvoorbeeld op 755 of 750 worden gezet):

  • Bestanden: 644 of 640
  • Mappen: 755 of 750

Zorg ervoor dat de bestandsrechten juist zijn ingesteld voor je applicatie. We raden je aan de documentatie van je applicatie, taal of framework te raadplegen als je het niet zeker weet.

.htaccess bestand

Als de code van je applicatie een .htaccess bestand bevat, controleer dan of de configuratierichtlijnen daarin correct zijn. Een verkeerd geconfigureerde Rewrite of FilesMatch richtlijn kan bijvoorbeeld een 403 fout veroorzaken.

Workspace pad

Als je applicatie een buildpack en een Apache webserver gebruikt, kan een verkeerd workspace pad in je Apache configuratie een 403 fout veroorzaken. De applicatie logs kunnen een fout tonen die lijkt op de volgende:

python: can't open file '/workspace/server.py': [Errno 2] No such file or directory

Deze fout geeft aan dat het commando dat het buildpack probeert uit te voeren niet bestaat. Werk je Apache configuratie bij om /workspace/web/ te gebruiken (in plaats van /workspace/ of iets dergelijks) om dit probleem op te lossen.

Verwante documentatie