De directive request_terminate_timeout voor FastCGI Process Manager (FPM) bepaalt de maximale tijd dat een PHP script kan draaien voordat de webserver het geforceerd beëindigt, ongeacht of het script is voltooid of niet.

Dit is handig om te voorkomen dat PHP scripts oneindig lang draaien, wat kan gebeuren door codeerfouten, oneindige loops of te lange verwerkingstijden. Door een geschikte request_terminate_timeout in te stellen, kun je voorkomen dat PHP processen buitensporig veel systeemresources gebruiken en mogelijk de algehele prestaties en stabiliteit van de server beïnvloeden.

Om de waarde van request_terminate_timeout te wijzigen:

  1. Maak een bestand aan met de naam fpm_custom.conf in de hoofdmap van je repository en voeg de gewenste waarde toe, bijvoorbeeld (standaard eenheid is seconden):
  2. request_terminate_timeout = 120
  3. Push de wijzigingen naar je Git repository.
  4. Selecteer in MyKinsta je applicatie > Processen > Webproces bewerkenStart commando bewerken om bijvoorbeeld het fpm_custom.conf bestand op te nemen: heroku-php-apache2 -F fpm_custom.conf

Verwante documentatie