Het Start commando is het commando dat MyKinsta nodig heeft om je applicatie te starten. Het is een must voor elke applicatie, of die nu gemaakt is met een buildpack of Dockerfile. Het Start commando kan verschillen afhankelijk van de taal van de applicatie. We hebben hieronder voorbeelden gegeven van enkele gangbare talen.

Wanneer een applicatie wordt gemaakt met een buildpack, proberen we het Start commando af te leiden op basis van de inhoud van de repository van je applicatie, of je kunt het Start commando opgeven in de stap Resources wanneer je de applicatie toevoegt. Om meerdere Start commando’s toe te voegen, gebruik je && om de commando’s aan elkaar te rijgen zoals: commando één && commando twee.

Als je applicatie een Dockerfile gebruikt om je container image op te zetten, moet je de ENTRYPOINT in het Dockerfile opgeven om een container te draaien. Voor meer informatie over hoe je de ENTRYPOINT van je applicatie moet specificeren, zie de Dockerfile References.

Kinsta toont het Start commando dat wordt gebruikt voor het uitrollen van de deployment in Deployment details. Selecteer in Deployments > History een deployment om de details en het Rolloutproces in de details te bekijken.

Succesvol rolloutproces in Deployment details.
Succesvol rolloutproces in Deployment details.
Mislukt rolloutproces in Deployment details.
Mislukt rolloutproces in Deployment details.

Python

  • Python: python3 main.py
  • Django: gunicorn .wsgi

Go

Go: bin/<repo name>

PHP

  • PHP: heroku-php-apache2
  • Laravel:
    • heroku-php-apache2 /public
    • php artisan serve --host 0.0.0.0 --port 8080
  • Statamic: heroku-php-apache2 public/

Node.js

Node.js

npm start

Als je een ander commando wilt gebruiken, moet je het webproces in MyKinsta aanpassen.

"scripts": {
"start": "node server.js"
},

Node.js met een Dockerfile

Wanneer je de app maakt, creëert Kinsta een proces van de instructie CMD.

CMD ["npm", "run", "start"]

Als je deze opdracht in de repository wijzigt, wordt het proces niet standaard gewijzigd, dus moet je het proces bewerken in de Processen van je applicatie in MijnKinsta.

Ruby

Ruby on Rails: Wanneer je de applicatie voor het eerst maakt, creëert Kinsta een proces uit de instructie ENTRYPOINT.

ENTRYPOINT ["entrypoint.sh"]

Als je deze opdracht in de repository wijzigt, wordt het proces niet standaard gewijzigd, dus moet je het proces bewerken in de Processen van je applicatie in MijnKinsta.

Java

Java: Als je een applicatie deployt, maakt Kinsta automatisch processen aan op basis van het Procfile in de root van het archief.

Scala

Scala: target/universal/stage/bin/ -Dhttp.port=$PORT