Add-on

Een terugkerende/doorlopende dienst die geen hostingdienst is; bijvoorbeeld de Database schijfruimte add-on.

Applicatie

Binnen de context van Kinsta’s Applicatie Hosting is een applicatie een reeks instructies die door een server wordt uitgevoerd om een of meer taken uit te voeren. Onze huidige infrastructuur is ontworpen om het deployen van applicaties met een server achter de toepassing te leveren en te ondersteunen.

Applicatie Hosting

Een van Kinsta’s Hosting diensten. Dit is een Platform as a Service (PaaS) dat je voorziet van de tools die je nodig hebt om applicaties te deployen vanuit een Git repository.

Artifact register

De locatie waar gebouwde images worden opgeslagen. Elke applicatie heeft een enkele image die kan worden omgezet in een container.

Automatische deployment

Als automatische deployment bij een commit is ingeschakeld en er wordt een nieuwe commit gedaan in de standaard branch van je Git repository, dan wordt een nieuwe versie van de applicatie vanuit MyKinsta ingezet.

Achtergrondopdracht

Een proces dat lijkt op een Cron job, waarbij een bepaald commando op een bepaalde tijd of interval wordt uitgevoerd.

Build tijd

De tijd die het kost om een image te bouwen vanuit de source code van een applicatie. Builds worden uitgevoerd op machines die speciaal zijn aangewezen voor het bouwen van images. Er bestaan meerdere build machines, en je kunt tussen deze machines kiezen, afhankelijk van de resources die nodig zijn om de applicatie te bouwen. Build tijd wordt gefactureerd tegen verschillende tarieven, los van de hostingpods van je applicatie.

Buildpack

Buildpacks zijn scripts die lopen wanneer een toepassing wordt gedeployed. Ze worden gebruikt om dependencies voor je applicatie te installeren en je omgeving in te stellen.

Commit

Een commit legt veranderingen aan een of meer bestanden in een Git branch vast en kent een uniek ID toe (een SHA of hash genoemd) dat de specifieke veranderingen identificeert en wanneer die veranderingen zijn aangebracht.

Gelijktijdige verbindingen/gebruikers

Gelijktijdige verbindingen zijn verbindingen die gelijktijdig (d.w.z. tegelijkertijd) plaatsvinden. Hoewel er een relatie is tussen gelijktijdige verbindingen en gebruikers, is het niet altijd een directe 1:1 relatie. Eén gebruiker kan meerdere verbindingen opzetten, afhankelijk van zijn acties en van de code van de applicatie.

Het maximum aantal gelijktijdige verbindingen van een applicatie hangt af van een aantal factoren, waaronder de code, gebruikspatronen van gebruikers, enz. Om dit getal te berekenen, moet je weten hoeveel resources je applicatie verbruikt. Er zijn een aantal loadtest-tools die je kunt gebruiken om gelijktijdige verbindingen naar de applicatie te sturen en het resourcegebruik gedurende die tijd te bekijken:

Verbinding

Verbindingen zijn de manier waarop toepassingen communiceren.

Een externe verbinding maakt het mogelijk dat je database met een externe toepassing communiceert. Dit zou gebruikt worden in een situatie waarin je alleen je database bij ons onderbrengt maar niet het frontend van je applicatie. Omdat een externe verbinding een rondreis over het internet maakt, is ze veel trager dan een interne verbinding.

Een interne verbinding blijft binnen ons netwerk en is dus veel sneller en veiliger. We raden deze methode aan als je zowel je frontend als je database bij Kinsta host.

Database

Een verzameling gegevens die op een geordende manier wordt opgeslagen zodat ze efficiënt kan worden opgevraagd of bijgewerkt.

Deployment

Een deployment is een heropbouw van je applicatie in een nieuwe container, meestal na het bijwerken van de code van je applicatie, maar kan zo ingesteld worden dat het automatisch gebeurt (zie automatische deployment hierboven). Het deployen roept eventuele buildpacks aan en past eventuele omgevingsvariabelen toe telkens als de applicatie wordt gedeployed.

Omgevingsvariabelen

Variabelen zoals API sleutels, gegevens over databaseverbindingen, of andere configuratiewaarden of geheimen. Door omgevingsvariabelen te gebruiken kun je voorkomen dat je deze informatie als cleartext (onversleutelde tekst) in je code stopt.

Git repository

Een Git repository is de plaats waar je applicatiecode en historische versies van die code bewaard worden.

Instantie

Zie Pod hieronder.

Logs

Runtime logs van het bouwproces van de toepassing.

Pod

Een Pod is een container waarop een Proces draait. Elke Pod heeft een Pod Grootte die bepaalt hoeveel middelen de Pod ter beschikking heeft in termen van CPU en RAM.

Processen

De kleinste eenheid die je kunt inzetten in onze Applicatie Hosting. Hoewel dit meestal een welomschreven item is zoals een frontend voor een webapplicatie, kan het ook dienen als de backend voor een mobiele applicatie. Hoewel het meestal goed gedefinieerd is, is het aan jou om te beslissen wat je binnen een Pod wilt draaien of wat een proces is. Het is mogelijk om meerdere processen binnen een pod te draaien, maar de middelen van de Pod zullen over die processen verdeeld worden.