Met onze multi-gebruiker feature, kan je een team aanmaken en beheren en ze toegang verlenen tot verschillende aspecten van je website. Zoals vermeld in ons artikel over hoe gebruikersrollen werken, is er een speciale rol: de bedrijfseigenaar, oftewel company owner.

Deze rol is in alle opzichten precies hetzelfde als een company administrator, met een verschil. Alleen company owners kunnen een bedrijf sluiten. Elk bedrijf moet precies één eigenaar hebben, maar het is mogelijk om eigendom tussen gebruikers over te dragen.

Om het eigendom aan een andere gebruiker over te dragen, moet aan de volgende vereisten zijn voldaan:

Om het eigendom over te dragen, moet je de volgende stappen nemen. Meld je allereerst aan bij MyKinsta en ga naar het gedeelte “Gebruikers”. Klik op de link “Eigendom overdragen” aan de rechterkant van de rij van de gebruiker aan wie je het eigendom wil overdragen.

Selecteer in het dialoogvenster een beschikbare gebruiker. Houd er rekening mee dat je ten minste één bedrijfsbeheerder naast de eigenaar moet hebben om het eigendom te kunnen overdragen. Vul je wachtwoord in en klik op bevestigen om het eigendom over te dragen.

Bedrijfseigendom overdragen
Bedrijfseigendom overdragen