Bij het maken van een applicatie heb je twee opties voor de runtime omgeving, Kinsta de runtime-omgeving laten opzetten of Dockerfile gebruiken in mijn repository.

Buildpacks

We gebruiken hiervoor Buildpacks, een open-source project dat door Heroku wordt onderhouden. Kies bij het toevoegen van je applicatie de optie Laat Kinsta de runtime-omgeving instellen, en we bepalen en gebruiken automatisch het bijbehorende buildpack om een container voor je applicatie te maken.

Als je een andere taalversie voor je applicatie wilt gebruiken, moet je de versie instellen in de bestanden van je applicatie.

Dockerfile

Als je meer controle wilt of al je eigen aangepaste Docker image hebt gebouwd, kun je een Dockerfile uit je repository gebruiken in plaats van Kinsta de runtime automatisch te laten instellen met een buildpack.

Om een Dockerfile te gebruiken, selecteer je de optie Dockerfile gebruiken in mijn repository bij het toevoegen van je applicatie. Voer het Dockerfile pad en Context in de daarvoor bestemde velden in, vul dan de rest van de velden voor het toevoegen van je toepassing in en klik op de Applicatie toevoegen knop.

Add an application with a Dockerfile build type.
Voeg een toepassing toe met een Dockerfile build type.