Met de E-mail inbox feature, kun je een aparte inbox hebben voor elke site. DevKinsta vangt alle uitgaande emails van PHP mail() op. Achter de schermen gebruikt DevKinsta MailHog als een e-mail client.

DevKinsta site emails

E-mails bekijken

Klik op een van je e-mails in de lijst, en het zal je de details tonen. DevKinsta kan zowel html als plain emails weergeven.

DevKinsta site e-mail bekijken

E-mails bewerken

In de e-maillijst kun je de volgende acties uitvoeren met de e-mails:

  • Mark as read
  • Delete
  • See raw content

E-mail service logs

Je kan ook de logs van MailHog bekijken via de volgende opdrachten:

# Listen for the MailHog's logs
docker logs -f devkinsta_mailhog