Met de Email Inbox feature kan je een aparte inbox maken voor elke website. DevKinsta vangt alle verzonden mails van PHP mail() op. DevKinsta gebruikt hiervoor MailHog als e-mailclient op de achtergrond.

DevKinsta site emails

E-mails bekijken

Klik op de e-mail in je lijst en je krijgt de details te zien. DevKinsta kan zowel html en plain e-mails tonen.

DevKinsta site email view

E-mails bewerken

Op de lijst met mails kan je de volgende acties uitvoeren op mails:

  • mark as read
  • delete
  • see raw content

E-mail service logs

Je kan ook de logs van MailHog bekijken via de volgende opdrachten:

# Listen for the MailHog's logs
docker logs -f devkinsta_mailhog