Woordenlijst

Add-on

Een terugkerende/doorlopende dienst die geen hostingdienst is; bijvoorbeeld de Database schijfruimte add-on of persistente opslag.

Applicatie

Binnen de context van Kinsta’s Applicatie Hosting is een applicatie een reeks instructies die door een server wordt uitgevoerd om een of meer taken uit te voeren. Onze huidige infrastructuur is ontworpen om het deployen van applicaties met een server achter de toepassing te leveren en te ondersteunen.

Applicatie Hosting

Een van Kinsta’s Hosting diensten. Dit is een Platform as a Service (PaaS) dat je voorziet van de tools die je nodig hebt om applicaties te deployen vanuit een Git repository.

Artifact register

De locatie waar gebouwde images worden opgeslagen. Elke applicatie heeft een enkele image die kan worden omgezet in een container.

Automatische deployment

Als automatische deployment bij een commit is ingeschakeld en er wordt een nieuwe commit gedaan in de standaard branch van je Git repository, dan wordt een nieuwe versie van de applicatie vanuit MyKinsta ingezet.

Achtergrondworker

Een proces dat op de achtergrond draait, los van de hoofdapplicatie, en niet toegankelijk is vanaf het internet. Wordt gebruikt om langlopende processen gescheiden te houden van de hoofdapplicatie om een goede gebruikerservaring te behouden. Niet bedoeld om te worden uitgevoerd als een eenmalige taak die na een bepaalde tijd eindigt. Als een achtergrondproces eindigt nadat het zijn taak heeft voltooid, zal de pod afsluiten, zichzelf herstarten en het proces herhalen. Gebruik een cron job voor een proces dat eindigt nadat de taak is voltooid.

Build tijd

De tijd die het kost om een image te bouwen vanuit de source code van een applicatie. Builds worden uitgevoerd op machines die speciaal zijn aangewezen voor het bouwen van images. Er bestaan meerdere build machines, en je kunt tussen deze machines kiezen, afhankelijk van de resources die nodig zijn om de applicatie te bouwen. Build tijd wordt gefactureerd tegen verschillende tarieven, los van de hostingpods van je applicatie.

Buildpack

Buildpacks zijn scripts die lopen wanneer een toepassing wordt gedeployed. Ze worden gebruikt om dependencies voor je applicatie te installeren en je omgeving in te stellen.

Commit

Een commit legt veranderingen aan een of meer bestanden in een Git branch vast en kent een uniek ID toe (een SHA of hash genoemd) dat de specifieke veranderingen identificeert en wanneer die veranderingen zijn aangebracht.

Gelijktijdige builds

Met gratis onbeperkte gelijktijdige builds bij Kinsta’s Applicatie Hosting kun je zoveel builds starten als je wilt, in zoveel verschillende applicaties als je wilt, allemaal tegelijk. Je bent niet beperkt tot een vast aantal builds per applicatie of account, en er zijn geen extra kosten voor gelijktijdige builds.

Dat betekent dat je tegelijkertijd een build in één applicatie kunt starten, kunt overschakelen naar en een build in een andere applicatie kunt starten, of een comple

Gelijktijdige verbindingen/gebruikers

Gelijktijdige verbindingen zijn verbindingen die gelijktijdig (d.w.z. tegelijkertijd) plaatsvinden. Hoewel er een relatie is tussen gelijktijdige verbindingen en gebruikers, is het niet altijd een directe 1:1 relatie. Eén gebruiker kan meerdere verbindingen opzetten, afhankelijk van zijn acties en van de code van de applicatie.

Het maximum aantal gelijktijdige verbindingen van een applicatie hangt af van een aantal factoren, waaronder de code, gebruikspatronen van gebruikers, enz. Om dit getal te berekenen, moet je weten hoeveel resources je applicatie verbruikt. Er zijn een aantal loadtest-tools die je kunt gebruiken om gelijktijdige verbindingen naar de applicatie te sturen en het resourcegebruik gedurende die tijd te bekijken:

Verbinding

Verbindingen zijn de manier waarop toepassingen communiceren.

Een externe verbinding maakt het mogelijk dat je database met een externe toepassing communiceert. Dit zou gebruikt worden in een situatie waarin je alleen je database bij ons onderbrengt maar niet het frontend van je applicatie. Omdat een externe verbinding een rondreis over het internet maakt, is ze veel trager dan een interne verbinding.

Een interneverbinding blijft binnen ons netwerk en is dus veel sneller en veiliger. We raden deze methode aan als je zowel je frontend als je database bij Kinsta host.

Cron job

Een proces dat je kunt plannen met een specifiek interval (eens per dag, eens per maand, elke 10 minuten, enz.) zodat je terugkerende taken voor je applicatie kunt automatiseren. Het proces start alleen op basis van de geconfigureerde timing en sluit af na het voltooien van de vereiste bewerking.

Database

Een verzameling gegevens die op een georganiseerde manier wordt opgeslagen zodat ze efficiënt kunnen worden opgevraagd of bijgewerkt. Je kunt kiezen uit een aantal databasetypes met de Database Hosting dienst van Kinsta.

Deployment

Een deployment is een heropbouw van je applicatie in een nieuwe container, meestal na het bijwerken van de code van je applicatie, maar kan zo ingesteld worden dat het automatisch gebeurt (zie automatische deployment hierboven). Het deployen roept eventuele buildpacks aan en past eventuele omgevingsvariabelen toe telkens als de applicatie wordt gedeployed.

Omgevingsvariabelen

Variabelen zoals API sleutels, gegevens over databaseverbindingen, of andere configuratiewaarden of geheimen. Door omgevingsvariabelen te gebruiken kun je voorkomen dat je deze informatie als cleartext (onversleutelde tekst) in je code stopt.

Ephemeral

Diensten, pods, applicaties, containers, enz. die niet voor onbepaalde tijd bestaan en niet kunnen worden gebruikt om gegevens op te slaan, zoals geüploade afbeeldingen, video’s, enz. Gegevens die deel uitmaken van de applicatie zelf (een favicon of logo, enz.) kunnen worden opgeslagen op ephemeral locaties omdat wanneer de applicatie wordt herbouwd, de gegevens weer op hun plaats worden gezet wanneer de applicatie wordt gedeployed.

Ephemeral containers bieden veerkracht. Er kunnen meerdere versies van een pod worden gestart en indien nodig kunnen nieuwe pods worden gestart zonder dat de applicatie downtime heeft.

Git repository

Een Git repository is waar de code van je applicatie en historische versies van die code worden opgeslagen.

Hostingdiensten

Kinsta diensten waarmee je specifieke typen content kunt hosten:

Andere diensten zijn add-ons zoals de Database schijfruimte add-on of persistente opslag.

Image

Een image is het resultaat van het buildproces van de code van de applicatie. Pods worden gemaakt op basis van images.

Instantie

Zie Pod hieronder.

Logs

Runtime logs van het bouwproces van de toepassing.

Monorepo

Een softwareontwikkelingsstrategie waarbij code voor verschillende projecten in dezelfde repository wordt opgeslagen. Om een monorepo met Applicatie Hosting te gebruiken, moet je het Buildpad opgeven wanneer je de applicatie toevoegt of in Instellingen > Details bewerken.

MyKinsta bedrijf

Een bedrijf is een organisatorische eenheid binnen MyKinsta. Elk bedrijf kan meerdere gebruikers met verschillende rollen hebben, maar kan slechts één eigenaar hebben. Een bedrijf kan slechts één WordPress pakket hebben, maar kan meerdere applicaties, databases of statische sites hebben.

Node

Een node is een virtuele machine die pods huisvest.

Overschrijdingen

Als je een pakket hebt dat een vooraf bepaalde hoeveelheid resources bevat (zoals een van onze Managed WordPress Hosting pakketten), en je gebruikt meer dan de inbegrepen resources, dan heb je te maken met overschrijdingen. Bij onze Applicatie Hosting en Database Hosting is er geen sprake van extra kosten omdat deze op gebruik zijn gebaseerd en je alleen betaalt voor de bronnen die je applicatie of database gebruikt.

Persistente opslag

Persistente opslag (ook wel persistent volume genoemd) bewaart gegevens nadat een applicatie is afgesloten of opnieuw is opgestart. Het wordt gebruikt voor gegevens die over meerdere sessies of apparaten heen bewaard moeten blijven, zoals sessiegegevens, gebruikersvoorkeuren en gecachete content.

Stateful applicaties gebruiken persistente opslag om een opslagvolume aan te vragen bij een onderliggend opslagsysteem. Het opslagvolume wordt gemount als een bestandssysteem waardoor de applicatie naar het opslagapparaat kan lezen of schrijven alsof het een lokale schijf is.

Pod

Een Pod is een container waarop een Proces draait. Elke Pod heeft een Pod Size die de voor de Pod beschikbare bronnen definieert in termen van processor cores (CPU) en geheugen (RAM). Afhankelijk van het proces in de pod, kun je de resources willen vergroten of verkleinen om applicaties efficiënter te laten draaien.

Pod schalen

De mogelijkheid om de middelen die beschikbaar zijn voor een pod te vergroten (verticaal schalen) of het aantal pods te vergroten (horizontaal schalen) die hetzelfde proces draaien om een hoge beschikbaarheid en load balancing te garanderen.

Pod grootte

Pod grootte bepaalt het aantal processor cores (CPU) en geheugen (RAM) dat beschikbaar is voor de pod. Afhankelijk van het proces dat de pod draait, wil je misschien de resources vergroten of verkleinen om de applicatie efficiënt te laten draaien.

Postpaid

Postpaid diensten worden betaald nadat de dienst is ontvangen. Energierekeningen zijn een veelvoorkomend voorbeeld waarbij je normaal gesproken betaalt nadat de diensten zijn geleverd, waarbij je het gebruikte bedrag en de prijs op een factuur ontvangt. Kinsta’s Applicatie Hosting en Database Hosting diensten zijn postpaid. Je betaalt alleen voor de gebruikte resources aan het einde van elke maandelijkse factureringscyclus. Deze diensten zijn pro rata tot de seconde en postpaid.

Prepaid

Prepaid diensten worden vooraf betaald voordat de dienst wordt ontvangen. De Managed WordPress Hosting pakketten van Kinsta zijn prepaid. Als je bijvoorbeeld een Business 1 WordPress Hosting pakket selecteert, wordt je onmiddellijk gefactureerd en moet je de betaling voltooien voordat je de dienst kunt gebruiken.

Proces

De kleinste eenheid die je kunt deployen in onze Applicatie Hosting. Hoewel dit meestal een goed gedefinieerd onderdeel is, zoals een frontend voor een webapplicatie, kan het ook dienen als backend voor een mobiele applicatie. Hoewel het meestal goed gedefinieerd is, is het aan jou om te beslissen wat je wilt draaien binnen een Pod of wat een proces is. Het is mogelijk om meerdere processen in een Pod te draaien, maar de bronnen van de Pod worden verdeeld over die processen.

Start commando

Het commando dat nodig is om je applicatie te starten wordt het start commando genoemd voor applicaties die gebouwd zijn met een buildpack. Als je een Dockerfile gebruikt om je container image te maken, moet je ENTRYPOINT of CMD opgeven in je Dockerfile.

Statische Site Hosting

Statische Site Hosting is een nieuwe dienst die momenteel in bètatest is en alleen zichtbaar is voor leden van het Kinsta Research Programma, die exclusieve sneak peeks krijgen van aankomende features voordat ze live gaan. Als je nog geen deel uitmaakt van ons onderzoeksprogramma, maar dat wel wilt worden, kun je op elk moment inloggen op MyKinsta en lid worden van het Kinsta Research Programma.

Op verbruik gebaseerde prijzen

Op verbruik gebaseerde prijzen betekenen dat je alleen betaalt voor de gebruikte resources. Voor Applicatie Hosting en Database Hosting factureren wij maandelijks aan het einde van je factureringscyclus of wanneer je gebruik van de diensten een vooraf ingestelde factureringsdrempel bereikt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

Virtuele machines

Virtuele Machines (VM’s) emuleren volledig afzonderlijke servers en kunnen meerdere containers en meerdere databases bevatten. Bij Kinsta is onze infrastructuur, die VM’s bevat, gebouwd op het topniveau van het Google Cloudplatform.

Was dit artikel nuttig?