Wanneer je CDN inschakelt, sluiten we bepaalde bestanden standaard uit om door het CDN geleverd te worden:

  • Het bestand robots.txt.
  • Alle bestanden in de .well-known directory.
  • Elke bestandsnaam die het woord “sitemap” bevat (of het nu aan het begin, midden of einde van de bestandsnaam is).

In de CDN instellingen van je site (WordPress Websites > sitenaam > CDN > Bestanden uitsluiten van CDNInstellingen) kun je extra directorypaden, URL paden en/of bestandsextensies configureren die moeten worden uitgesloten van het CDN.

Instellingen CDN uitsluitingen

Om de CDN uitsluitingen van je site te beheren, klik je op je site in MyKinsta en ga je naar CDN. Klik onder Bestanden uitsluiten van CDN op de knop Instellingen.

Uitsluitingen toevoegen

Voer het (directory) pad, de URL (pad) of de bestandsextensie in die je wilt uitsluiten.

  • Bestanden uitsluiten op basis van map (directorypad): Voer één map of bestandspad tegelijk in ten opzichte van de public directory/map, zoals /wp-content/uploads/custom-afbeeldingsmap, /my-documents of /data-feed.txt en klik op de knop Add directory. Alle statische assets in die mappen en subdirectories (indien aanwezig) worden uitgesloten van het CDN.
  • Bestanden uitsluiten op basis van URL (URL pad): voer het pad in (neem het protocol of domein niet op), één pagina per keer, zoals /homepage, /blog/2021, of /shopping en klik op de knop URL pad toevoegen. Alle statische assets op die pagina’s worden uitgesloten van het CDN, op basis van hun Referer header. Wanneer een pagina wordt geladen in de browser, hebben alle subverzoeken voor statische assets een Referer header die overeenkomt met de URL van die pagina. Elk subverzoek met een uitgesloten URL pad in de Referer header is uitgesloten van het CDN.
  • Bestanden uitsluiten op basis van type: voeg één of meerdere bestandsextensies toe als .jpg, .jpeg of .gif door elk bestandstype uit het dropdownmenu te kiezen en op de knop Extensie toevoegen te klikken voor elke extensie die je wil toevoegen. Elk bestand dat eindigt op een van deze extensies wordt uitgesloten van het CDN, ongeacht waar ze zich in je sitebestanden bevinden. Om snel een bestandsextensie te vinden, kun je beginnen met het typen in het daarvoor bestemde veld.
MyKinsta instellingen voor CDN uitsluiting.
MyKinsta instellingen voor CDN uitsluiting.

Uitsluitingen bewerken

Om het pad of de URL uitsluitingen te bewerken, klik je op het potloodpictogram (bewerken) aan de rechterkant van die uitsluiting.

Map- of URL uitsluitingen bewerken in Kinsta CDN instellingen.
Map- of URL uitsluitingen bewerken in Kinsta CDN instellingen.

In het venster Uitsluiting bewerken dat wordt weergegeven, voer je de gewenste wijzigingen in en klik je op de knop Uitsluiting bewerken om je wijzigingen op te slaan.

Het bewerken van een CDN uitsluiting opslaan.
Het bewerken van een CDN uitsluiting opslaan.

Uitsluitingen verwijderen

Als je een uitsluiting wil verwijderen, klik je op het prullenbakpictogram aan de rechterkant van die uitsluiting.

Een map- of URL uitsluiting verwijderen in Kinsta CDN instellingen.
Een map- of URL uitsluiting verwijderen in Kinsta CDN instellingen.

Je kan ook meerdere uitsluitingen selecteren door het selectievakje naast elke uitsluiting aan te vinken of door het selectievakje voor meerdere uitsluitingen boven aan elke uitsluitingenlijst aan te vinken om alle uitsluitingen in die lijst te selecteren.

Verwijder meerdere uitsluitingen van bestandstypen in Kinsta CDN.
Verwijder meerdere uitsluitingen van bestandstypen in Kinsta CDN.

Belangrijke opmerkingen

  • “Percent-encoding” (ook wel URL encoding genoemd) is een methode voor het coderen van spaties en bepaalde speciale tekens in URL’s. Indien nodig wordt dit op de achtergrond afgehandeld. Als je een URL pad met spaties of andere specifieke tekens invoert, wordt het in MyKinsta weergegeven zoals je het invoert, maar wordt het opgeslagen en gebruikt met de gecodeerde waarde, zodat het werkt zoals jij dat bedoelt. Als je niet zeker weet of een URL pad is gecodeerd, ga je naar de URL van de pagina of de asset en kopieer je het URL pad van de adresbalk van je browser.
  • Subpaden van een directorypad of URL pad zijn ook uitgesloten. Als bijvoorbeeld /blog wordt ingevoerd, worden subpagina ’s zoals /blog/category-1 en/blog/category-1/some-post-title ook uitgesloten van het CDN. Als je niet wilt dat deze subpagina’s worden uitgesloten, moet je het volledige pad van de pagina invoeren om te worden uitgesloten. Het invoeren van /blog/category-2/some-title zal die pagina uitsluiten van het CDN, terwijl andere pagina’s zoals /blog, /blog/category-1 en zelfs /blog/category-2/some-other-title nog steeds door het CDN worden geleverd.
  • Er kan slechts één pad of bestandsextensie tegelijk worden ingevoerd.
  • Een enkel, specifiek bestand kan worden uitgesloten door het directorypad en de bestandsnaam toe te voegen aan het veld Exclude files based on directory.

Voorbeelden uitsluitingen

Sluit alle statische activa uit in de map /public/wp-content/my-custom-folder.

Voeg /wp-content/my-custom-folder toe aan Exclude files based on path.

Voeg /wp-content/mijn-custom-map toe aan Exclude files based on directory in CDN instellingen.
Voeg /wp-content/mijn-custom-map toe aan Exclude files based on directory in CDN instellingen.

Als je een pagina bezoekt waarvan statische assets uit die map worden geladen, en je het tabblad Network bekijkt van de devtools van je browser, dan zal je zien dat deze statische assets niet worden geleverd door het CDN.

Sluit het data-feed.txt bestand in de public map uit.

Voeg /data-feed.txt toe aan Exclude files based on directory.

Voeg /data-feed.txt toe aan Excluslude files based on directory in CDN instellingen.
Voeg /data-feed.txt toe aan Excluslude files based on directory in CDN instellingen.

Sluit alle statische elementen op de /shop/item-1 pagina uit.

Voeg /shop/item-1 toe aan Exclude files based on URL.

Voeg /shop/item-1 toe aan Exclude files based on URL in CDN instellingen.
Voeg /shop/item-1 toe aan Exclude files based on URL in CDN instellingen.

Als je de pagina https://example.com/shop/item-1 bezoekt en het tabblad Network van de devtools van de browser bekijkt, zie je dat alle statische elementen die op die pagina zijn geladen het CDN bypassen.

Sluit alle PDF bestanden uit van het CDN.

Voeg de PDF extensie toe aan Exclude files based on type.

Voeg de PDF extensie toe aan Bestanden uitsluiten op basis van type in de CDN instellingen.
Voeg de PDF extensie toe aan Bestanden uitsluiten op basis van type in de CDN instellingen.

Als je een pagina bezoekt die een PDF bestand bevat en je het tabblad Network van de devtools van je browser bekijkt, dan wordt weergegeven dat het bestand niet wordt geleverd door het CDN.

Samenvatting

Door CDN uitsluitingen toe te voegen, heb je meer controle over welke bestanden door CDN worden geleverd. Wees voor het beste resultaat zo breed mogelijk met je uitsluitingen, maar wees zo specifiek als nodig is, zodat je niet per ongeluk bestanden uitsluit die door het CDN kunnen worden geleverd.