Deze pagina laat je zien hoe je een WordPress website kan maken met DevKinsta. Wanneer je DevKinsta voor het eerst start zal je drie verschillende mogelijkheden zien om een website aan te maken.

 1. New WordPress Site
 2. Import from Kinsta
 3. Custom Site

Import site from Kinsta to DevKinsta

New WordPress Site

Met deze optie wordt een nieuwe WordPress website gemaakt met Nginx, MySQL en de nieuwste versie van WordPress. Om een nieuwe WordPress website te maken volg je onderstaande stappen.

 1. Klik op “Add Site” rechtsboven in DevKinsta.
 2. Selecteer de optie “New WordPress Site”.
 3. Vul de velden “Site Name”, “WordPress Admin Username”, en “WordPress Admin Password” in.
 4. Klik op “Create Site” en wacht 30-60 seconden tot de website is aangemaakt.

Tijdens het maken van een website kan je gevraagd worden om je gebruikerswachtwoord (macOS) of een bevestiging (Windows). Dit is nodig omdat DevKinsta het hosts bestand van het systeem verandert.

Na het maken van de website kan je deze zien in de lijst “Sites” in DevKinsta.

Import from MyKinsta

Als je al een Kinsta account hebt, kan je met DevKinsta je websites klonen naar je lokale computer. Dit maakt lokale ontwikkeling van je websites die door Kinsta gehost worden erg eenvoudig. Om een website die door Kinsta gehost wordt te importeren volg je onderstaande stappen.

 1. Klik op “Add Site” rechtsboven in DevKinsta.
 2. Selecteer de “Import from Kinsta” optie.
 3. Log in op je Kinsta account.
 4. Selecteer een omgeving voor de website (live of testomgeving) om te importeren.
 5. Wanneer je website een Multisite is, kan je aangeven of het een subdomein of subdirectory Multisite is. Wanneer je website geen Multisite is, kan je gewoon kiezen voor “No Multisite”.
 6. Klik op “Import Site” om het importeren te starten.

Tijdens het maken van een website kan je gevraagd worden om je gebruikerswachtwoord (macOS) of een bevestiging (Windows). Dit is nodig omdat DevKinsta het hosts bestand van het systeem verandert.

Na het maken van de website kan je het zien in de lijst “Sites” in DevKinsta.

Custom site

Let op dat momenteel nog niet alle velden aangepast kunnen worden bij het maken van websites. DevKinsta wordt nog actief ontwikkeld, en we hebben velden aangemaakt voor instellingen die we verwachten in de toekomst te kunnen gaan gebruiken.

 1. Klik op “Add New” rechtsboven in de lijst met websites.
 2. Selecteer “Custom Site”
 3. Vul tenminste de Site Name en WordPress gebruikersnaam in. Je kan de volgende instellingen aanpassen:
  • PHP versie
  • Database naam
  • WP site titel
  • WP e-mail
  • WP gebruikersnaam
  • WP wachtwoord
 4. Tijdens het aanmaken zal je gevraagd worden om je wachtwoord (macOS) of om een bevestiging (Windows). Dit is nodig omdat DevKinsta het hosts bestand van het systeem verandert.
 5. Dit duurt zo’n 15 tot 60 seconden.

Aanpassen van websites

 • Project name: de naam die te zien is in de lijst met websites.
 • PHP version: We raden je altijd aan om de nieuwste versie te gebruiken. Zie onze gids over PHP versies voor meer informatie.
 • Database name: De naam van je database. Tenzij je custom development doet zal je dit waarschijnlijk niet hoeven aan te passen.
 • Site title: Dit wordt de daadwerkelijke titel van je website, en het vult de instelling van WordPress in met deze naam.
 • WordPress admin email: Dit wordt het e-mailadres van de admin gebruiker. We raden je aan om geen echte e-mailadressen te gebruiken.
 • WordPress admin username: Dit is de gebruikersnaam van je admin gebruiker, die je zal gebruiken om in te loggen op je WordPress website.
 • WordPress admin password: Het wachtwoord van je admin gebruiker, ook nodig om in te loggen op je WordPress website.

Stappen voor het maken van je website

Updaten van NGINX config

In deze stap zal DevKinsta de benodigde webserver instellen. Je kan het sites.ini configuratie bestand hier bekijken: /Users/user/DevKinsta/kinsta/sites.ini
We raden je sterk af dit bestand aan te passen. Alle veranderingen worden door DevKinsta gedaan.

Maken van de MySQL database

DevKinsta maakt een database voor website aan. Wanneer deze stap niet werkt kan je het aanmaken van de website annuleren, DevKinsta opnieuw starten en de website nogmaals maken.

Installeren van WordPress x.y

Als de webserver en database klaar staan, kan DevKinsta de nieuwste versie van WordPress installeren. Deze stap kan zo’n 10 tot 40 seconden duren.

Updaten van het host bestand

DevKinsta zal je hier vragen om bevestiging. Op macOS moet je je wachtwoord invoeren, en bij Windows moet je op OK klikken.
DevKinsta heeft deze toestemming nodig omdat het in het hosts bestand schrijft (macOS: /etc/hosts, Windows: C:/Windows/System32/drivers/etc/hosts). Je website zal een mooie URL kunnen gebruiken in plaats van een IP-adres.

Maken van een thumbnail

In de laatste stap maakt DevKinsta een preview van je website, die weergegeven wordt binnen DevKinsta.