Deze pagina laat je zien hoe je een WordPress website kan maken met DevKinsta. Wanneer je DevKinsta voor het eerst start zal je drie verschillende mogelijkheden zien om een website aan te maken.

Nieuwe WordPress site

Met deze optie wordt een nieuwe WordPress website gemaakt met Nginx, MySQL en de nieuwste versie van WordPress. Om een nieuwe WordPress website te maken volg je onderstaande stappen.

 1. Klik op Add Site rechtsboven in DevKinsta.
 2. Selecteer de optie New WordPress Site.
 3. Vul de velden Site Name, WordPress Admin Username, en WordPress Admin Password in.
 4. Klik op Create Site en wacht 30-60 seconden tot de website is aangemaakt.

Tijdens het maken van een website kan je gevraagd worden om je gebruikerswachtwoord (macOS) of een bevestiging (Windows). Dit is nodig omdat DevKinsta het hosts bestand van het systeem verandert.

Na het maken van de website kan je deze zien in de lijst Sites in DevKinsta.

Importeren van MyKinsta

Als je al een Kinsta account hebt, kan je met DevKinsta je websites klonen naar je lokale computer. Dit maakt lokale ontwikkeling van je websites die door Kinsta gehost worden erg eenvoudig. Om een website die door Kinsta gehost wordt te importeren volg je onderstaande stappen.

 1. Klik op Add Site rechtsboven in DevKinsta.
 2. Selecteer de Import from Kinsta optie.
 3. Log in op je Kinsta account.
 4. Selecteer een omgeving voor de website (live of testomgeving) om te importeren.
 5. Wanneer je website een Multisite is, kan je aangeven of het een subdomein of subdirectory Multisite is. Wanneer je website geen Multisite is, kan je gewoon kiezen voor No Multisite.
 6. Klik op Import Site om het importeren te starten.

Tijdens het maken van een website kan je gevraagd worden om je gebruikerswachtwoord (macOS) of een bevestiging (Windows). Dit is nodig omdat DevKinsta het hosts bestand van het systeem verandert.

Na het maken van de website kan je het zien in de lijst Sites in DevKinsta.

Custom site

Let op dat momenteel nog niet alle velden aangepast kunnen worden bij het maken van websites. DevKinsta wordt nog actief ontwikkeld, en we hebben velden aangemaakt voor instellingen die we verwachten in de toekomst te kunnen gaan gebruiken.

 1. Klik op Add New rechtsboven in de lijst met websites.
 2. Selecteer Custom Site.
 3. Kies Install WordPress, Empty site, of Import backup.

Install WordPress

Kies deze optie als je een verse WordPress site wilt installeren.

 1. Vul tenminste de Site Name en WordPress admin username in. Je kan de volgende instellingen aanpassen:
  • PHP versie
  • Database naam
  • HTTPS inschakelen
  • WordPress site titel
  • WordPress versie
  • WordPress e-mail
  • WordPress admin e-mail
  • Wachtwoord WordPress admin
 2. Tijdens het aanmaken van een site moet je je wachtwoord opgeven (op macOS) of op Accept klikken in het bevestigingsvenster (op Windows). Dit is nodig omdat DevKinsta het hosts bestand wijzigt.
 3. Het zou ongeveer 15-60 seconden moeten duren. Nadat je de site hebt gemaakt, kun je deze bekijken in DevKinsta’s lijst met Sites.

Empty site

Kies deze optie als je een lege site wilt maken zonder WordPress.

 1. Vul ten minste de naam van de site in. Je kunt de volgende instellingen wijzigen:
  • PHP versie
  • Naam database
  • HTTPS inschakelen
 2. Nadat je de site hebt gemaakt, kun je deze bekijken in DevKinsta’s lijst met Sites.

Import backup

Kies deze optie als je een lege site wilt maken van een WordPress backup. Zie voor meer details onze gids Site maken vanuit een backup. Nadat je de site hebt gemaakt, kun je deze bekijken in DevKinsta’s lijst met Sites.

Aanpassen van websites

 • Project name: de naam die te zien is in de lijst met websites.
 • PHP version: We raden je altijd aan om de nieuwste versie te gebruiken. Zie onze gids over PHP versies voor meer informatie.
 • Database name: De naam van je database. Tenzij je custom development doet zal je dit waarschijnlijk niet hoeven aan te passen.
 • Site title: Dit wordt de eigenlijke titel van je site. Het vult de gelijknamige WordPress instelling in.
 • WordPress admin email: Dit wordt het e-mailadres van de admin gebruiker. We raden je aan om geen echte e-mailadressen te gebruiken.
 • WordPress admin gebruikersnaam: Dit is de gebruikersnaam van je admin gebruiker. Hiermee log je in op je WordPress site.
 • WordPress admin wachtwoord: Dit is het wachtwoord voor je admin gebruiker. Hiermee log je in op je WordPress site.

Stappen voor het maken van je website

Updaten van NGINX config

In deze stap stelt DevKinsta de vereiste webserverinstellingen in. Je kan het sites.ini configuratie bestand hier bekijken: /Users/user/DevKinsta/kinsta/sites.ini
We raden je sterk af dit bestand aan te passen. Alle veranderingen worden door DevKinsta gedaan.

Maken van de MySQL database

DevKinsta maakt een database voor website aan. Wanneer deze stap niet werkt kan je het aanmaken van de website annuleren, DevKinsta opnieuw starten en de website nogmaals maken.

Installeren van WordPress x.y

Als de webserver en database klaar staan, kan DevKinsta de nieuwste versie van WordPress installeren. Deze stap kan zo’n 10 tot 40 seconden duren.

Updaten van het host bestand

Hier vraagt DevKinsta om een bevestiging van de gebruiker. Op macOS moet je je wachtwoord invoeren. In Windows moet je in het bevestigingsvenster op de knop OK klikken.

DevKinsta heeft deze toestemming nodig omdat het schrijft naar het hosts bestand (macOS: /etc/hosts, Windows: C:/Windows/System32/drivers/etc/hosts). Hierdoor kan je site een mooie URL gebruiken in plaats van een IP adres.

Maken van een thumbnail

In de laatste stap maakt DevKinsta een preview van je website, die weergegeven wordt binnen DevKinsta.