Om du väljer alternativet att inte installera WordPress (tom miljö) när du lägger till en webbplats kan du installera WordPress manuellt. Detta är användbart om du vill köra en äldre version av WordPress för att exempelvis testa ett plugin eller ett tema.

Installera WordPress med WP-CLI

Steg 1

Anslut till webbplatsens server med SSH och navigera till webbplatsens dokumentrot:

cd public

Steg 2

Ladda ner den senaste versionen av WordPress med:

wp core download

Steg 3

Innan vi kan installera WordPress måste vi skapa wp-config.php-filen och konfigurera databasinställningarna i den. För detta behöver vi databasnamnet, databasens användarnamn och databaslösenord. Dessa uppgifter finns under webbplatsens flik Info i MyKinsta.

Databasåtkomstuppgifter i MyKinsta.
Databasåtkomstuppgifter i MyKinsta.

Följande kommando uppmanar dig att ange databaslösenordet (säkrare än det som möjligen lagras i bash-historiken). Ersätt ”yourdbname” och ”yourdbuser” med webbplatsens databasnamn och databasanvändarnamn från MyKinsta:

wp config create --dbname=yourdbname --dbuser=yourdbuser --prompt=dbpass

När du uppmanas till detta anger du databaslösenordet så genereras din wp-config.php-fil.

Steg 4

Nu är du redo att installera WordPress. Uppdatera följande kommando med webbplatsens domän (eller tillfälliga webbadress om du ännu inte har lagt till en anpassad domän), titel, önskat administratörsanvändarnamn och administratörens e-postadress. När du uppmanas att ange lösenordet anger du ett unikt och starkt lösenord.

wp core install --url=example.com --title="Your New WordPress Site" --admin_user=youruser --prompt=admin_password [email protected]

Steg 5 (Valfritt)

Kärninstallationskommandot installerar den senaste versionen av WordPress. Om du vill nedgradera WordPress för testning, använd det här kommandot och ersätt versionsnumret med önskad version:

wp core update --version=5.7.3 --force

Steg 6

Du kan nu gå till din WordPress-inloggningssida (/wp-admin) och logga in.

Steg 7

Eftersom WordPress installerades manuellt är det sista steget som du måste slutföra att installera Kinsta MU-plugin för att säkerställa att din webbplats fungerar smidigt i vår miljö.

Installera WordPress med SFTP

Steg 1

Ladda ner den version av WordPress som du vill installera från WordPress.org och spara den där du enkelt kan hitta den på din dator.

Steg 2

När nedladdningen är klar extraherar du filerna från nedladdningen.

Visa extraherade WordPress-kärnfiler.
Visa extraherade WordPress-kärnfiler.

Steg 3

Inuti wordpress-mappen, byt namn på wp-config-sample.php till wp-config.php och öppna den med önskad textredigerare.

Steg 4

För att uppdatera filen måste vi först kopiera databasnamnet, databasens användarnamn och databaslösenord från webbplatsens Info-flik i MyKinsta.

Databasåtkomstuppgifter i MyKinsta.
Databasåtkomstuppgifter i MyKinsta.

Steg 5

Uppdatera MySQL-inställningarna i wp-config.php med dessa detaljer. Lämna de andra MySQL-inställningarna oförändrade.

Uppdatera wp-config.php med databasinformation.
Uppdatera wp-config.php med databasinformation.

Steg 6

Generera sedan unika WordPress-salter med WordPress.org’s verktyg för hemliga nycklar och uppdatera din wp-config.php-fil med de nya salterna och spara filen.

Nya WordPress-salter i wp-config.php
Nya WordPress-salter i wp-config.php

Steg 7

Nu är det dags att ladda upp dina WordPress-filer till webbplatsens server. För att göra detta måste du ansluta till din webbplats med SFTP.

När du är ansluten navigerar du till den offentliga mappen/katalogen. Ladda upp innehållet i wordpress-mappen (men inte själva mappen) från din lokala dator till offentligt på servern. Obs!: Du kan hoppa över eller ta bort readme.html– och license.txt-filerna, eftersom dessa inte behövs.

Uppladdningen kan ta flera minuter, beroende på hastigheten på din internetanslutning.

Steg 8

För att köra WordPress-installationsprogrammet måste du besöka din webbplats. Från webbplatsens domänlista i MyKinsta klickar du på knappen Öppna webbadress bredvid din primära domän.

Öppna webbadress-länk i MyKinsta.
Öppna webbadress-länk i MyKinsta.

Steg 9

Om du besöker din webbplats visas WordPress-installationsprogrammet där du kan välja språk för din webbplats och klicka på Fortsätt-knappen.

WordPress-installationsprogram på webbplatsen.
WordPress-installationsprogram på webbplatsen.

Steg 10

Ange din webbplatstitel, användarnamn, lösenord, e-postadress och välj om du vill avskräcka sökmotorer från att indexera din webbplats.

Ange webbplatsinformation i WordPress-installationsprogrammet.
Ange webbplatsinformation i WordPress-installationsprogrammet.

Ett meddelande om framgång visas och du får även ett e-postmeddelande med din inloggnings-webbadress och ditt användarnamn.

Framgångsmeddelande från WordPress-installationsprogrammet.
Framgångsmeddelande från WordPress-installationsprogrammet.

Steg 11

Du kan nu gå till din WordPress-inloggningssida (wp-admin) och logga in.

Steg 12

Det sista steget som du måste slutföra är att installera Kinsta MU-plugin för att säkerställa att din webbplats fungerar smidigt i vår miljö.