WordPress multisides-installationer stöds på våra Pro-planer och uppåt. Eftersom multisides-nätverk tenderar att behöva mer resurser och kräva ytterligare support stöds de inte i vår starter-plan. Om du för närvarande har vår starter-plan och vill aktivera multisidor måste du uppgradera din plan till en Pro-plan eller högre.

Vi rekommenderar att du arbetar med en erfaren utvecklare om du vill ändra en etablerad webbplats till ett multisides-nätverk eller om du precis har börjat med multisidor.

Underkatalog vs underdomän

Vi stöder både underkatalog- och underdomäninställningar.

Viktiga anteckningar

  • Om du byter från en underdomän till en underkatalogs-multisida, starta då en chatt med vårt supportteam för att meddela dem så att de kan lägga till en Nginx-regel så att den fungerar korrekt.
  • Om du behöver testa en multisida för underdomäner på den temporära webbadressen så kan du bara använda HTTP och inte tvinga HTTPS. SSL-certifikatet som tillhandahålls för kinsta.cloud-domäner (t.ex. sitename.kinsta.cloud) kan endast täcka den första nivån av underdomäner (t.ex. sitename.kinsta.cloud). Någon ytterligare underdomännivå (t.ex. subsite.sitename.kinsta.cloud) kan inte vara täckt.
  • Alternativt, om du behöver testa multisidan över HTTPS utan att rikta mot nätverkets primära domän, måste du lägga till en annan anpassad domän med ett wildcard SSL-certifikat för testning.

Wildcard-underdomän

När du lägger till en root/apex-domän (domain.com) på en webbplats i MyKinsta läggs det automatiskt till ytterligare en wildcard-underdomän (*.domain.com) (såvida du inte avmarkerar wildcard-alternativet under Avancerade alternativ). Om du kör en underdomäns-multisida kan du rikta den wildcard-underdomänen mot din Kinsta-webbplats på samma sätt som du riktar mot din root / apex-domän. Du behöver alltså inte lägga till varje underdomän individuellt i MyKinsta.