WordPress multisides-installationer stöds på våra Pro-planer och uppåt. Eftersom multisides-nätverk tenderar att behöva mer resurser och kräva ytterligare support stöds de inte i vår starter-plan. Om du för närvarande har vår starter-plan och vill aktivera multisidor måste du uppgradera din plan till en Pro-plan eller högre.

Vi rekommenderar att du arbetar med en erfaren utvecklare om du vill ändra en etablerad webbplats till ett multisides-nätverk eller om du precis har börjat med multisidor.

Underkatalog vs underdomän

Vi stöder både underkatalog- och underdomäninställningar.

Wildcard-underdomän

När du lägger till en root/apex-domän (domain.com) på en webbplats i MyKinsta läggs det automatiskt till ytterligare en wildcard-underdomän (*.domain.com) (såvida du inte avmarkerar wildcard-alternativet under Avancerade alternativ). Om du kör en underdomäns-multisida kan du rikta den wildcard-underdomänen mot din Kinsta-webbplats på samma sätt som du riktar mot din root / apex-domän. Du behöver alltså inte lägga till varje underdomän individuellt i MyKinsta.