Med Kinsta’s verktyg för webbplats-märkning kan du enkelt organisera och filtrera dina WordPress-webbplatser utifrån unika taggar. Det här verktyget är särskilt användbart för WordPress-agenturer och användare som hanterar ett stort antal webbplatser.

Du kan lägga till eller ta bort etiketter på sidan WordPress-webbplatser eller en enskild sida med webbplatsinformation (WordPress-webbplatser > webbplatsnamn > Info). Webbplatsetiketter kan hanteras i Företagets inställningar > Webbplatsetiketter.

Sidan för webbplatser i WordPress

I MyKinsta navigerar du till WordPress-webbplatser och kryssar sedan i rutorna bredvid de webbplatser som du vill märka. När du har gjort ditt val klickar du på knappen Webbplats-märkning.

Lägg till etiketter till dina WordPress-webbplatser i MyKinsta.
Lägg till etiketter till dina WordPress-webbplatser i MyKinsta.

Klicka på Lägg till ny etikett för att skapa en ny etikett. Ange den nya etiketten och klicka på Tillämpa etiketter.

Om du har befintliga etiketter som du vill hantera kan du klicka på Hantera alla etiketter i företags-inställningarna.

Lägg till en ny webbplats-märkning.
Lägg till en ny webbplats-märkning.

När en etikett har skapats kommer den alltid att vara tillgänglig för användning i framtiden. Skärmbilden nedan visar ”Etikett 1”, den etikett som vi skapade ovan.

Om du vill ta bort en etikett från en webbplats avmarkerar du rutan bredvid den etikett som du vill ta bort i modalrutan/det öppna fältet Etiketter för webbplatser. Klicka sedan på Tillämpa etiketter.

Etikett 1 har lagts till i MyKinsta.
Etikett 1 har lagts till i MyKinsta.

När du har märkt dina webbplatser kan du använda sökrutan ovanför webbplats-namnen för att filtrera webbplats-listan utifrån en specifik etikett.

Filtrera efter webbplats-märkning i MyKinsta.
Filtrera efter webbplats-märkning i MyKinsta.

Sidan med webbplatsinformation

Ett annat sätt att visa, lägga till eller ta bort etiketter är i den grundläggande informationen på en enskild webbplatsinformations-sida (WordPress-webbplatser > webbplatsnamn > Info). Klicka på pennikonen (redigera) i fältet Etiketter.

Klicka på pennikonen (redigera) i Grundläggande detaljer för att redigera etiketter.
Klicka på pennikonen (redigera) i Grundläggande detaljer för att redigera etiketter.

Sedan klickar du på Lägg till ny etikett för att skapa en ny etikett. Om du har befintliga etiketter som du vill hantera kan du dessutom klicka på Hantera alla etiketter i företagsinställningarna.

Lägg till en ny webbplats-märkning.
Lägg till en ny webbplats-märkning.

När en etikett har skapats kommer den alltid att vara tillgänglig för användning i framtiden. Skärmbilden nedan visar ”Etikett 1”, den etikett som vi skapade ovan.

Om du vill ta bort en etikett från en webbplats avmarkerar du rutan bredvid den etikett som du vill ta bort i modalrutan/det öppna fältet Etiketter för webbplatser. Klicka sedan på Tillämpa etiketter.

Etikett 1 har lagts till i MyKinsta.
Etikett 1 har lagts till i MyKinsta.

När du har lagt till etiketter på din webbplats kan du se dem i fältet Etiketter.

Etiketter för webbplatsen på sidan Webbplatsinformation i MyKinsta.
Etiketter för webbplatsen på sidan Webbplatsinformation i MyKinsta.

Hantera webbplatsens etiketter

Om du vill hantera webbplatsens etiketter går du till Företagsinställningar > Webbplatsetiketter. Du kan dessutom klicka på länken Hantera alla etiketter i företagsinställningarna i modalrutan Etikettplatser.

Här kan du lägga till, byta namn på eller ta bort etiketter.

Om du vill lägga till en ny etikett klickar du på knappen Lägg till ny etikett.

Lägg till en webbplats-märkning.
Lägg till en webbplats-märkning.

Om du vill byta namn på en etikett klickar du på pennikonen (redigera) på höger sida.

Klicka på pennikonen (redigera) i MyKinsta för att ändra namnet på en etikett.
Klicka på pennikonen (redigera) i MyKinsta för att ändra namnet på en etikett.

Om du vill ta bort en etikett klickar du på papperskorgen (ta bort) på höger sida.

Klicka på ikonen för papperskorgen (ta bort) för att radera en webbplats-märkning.
Klicka på ikonen för papperskorgen (ta bort) för att radera en webbplats-märkning.

När en webbplats har märkts kommer etiketten att vara synlig i din webbplatslista.

Webbplatsetiketter under webbplatsnamn i MyKinsta.
Webbplatsetiketter under webbplatsnamn i MyKinsta.