Du kanske behöver ta bort en webbplats som du inte längre använder eller börja om från början med en webbplats som du håller på att utveckla? I så fall kan du ta bort din webbplats från MyKinsta.

Ta bort en WordPress-webbplats/installation

Steg 1

Klicka på WordPress Webbplatser i det vänstra sidofältet, där du hittar en lista över dina installationer/webbplatser. Klicka på den webbplats som du vill radera, scrolla nedåt och klicka på knappen Radera webbplats.

Ta bort webbplatsen i MyKinsta.
Ta bort webbplatsen i MyKinsta.

Steg 2

Du kommer att få en modal/pop-up som ber dig att bekräfta att din webbplats raderas.

Du måste acceptera följande uppmaningar:

  • Filerna och databasen för din webbplats raderas.
  • Filerna och databasen i iscensättningsmiljön för din webbplats kommer också att raderas.

Ange sedan webbplatsens namn följt av ett bindestreck och ordet ”live” (sitename-live) i fältet och klicka sedan på knappen Radera Webbplats.

Bekräftelse för att ta bort WordPress-webbplats.
Bekräftelse för att ta bort WordPress-webbplats.

När raderingen av webbplatsen är klar så har du en öppen webbplats i din plan för en ny webbplats.