Hvis du har brug for at annullere en migrering, før den er fuldført, kan du gøre det fra siden WordPress Websteder i MyKinsta. Log ind på MyKinsta, naviger til WordPress-websteder > webstedsnavn, og se efter afsnittet Migrationsanmodning på siden. Klik på kebab-menuen (tre prikker), og vælg Annuller migrering i rullemenuen, der vises.

Annuller en webstedsmigrering i MyKinsta.
Annuller en webstedsmigrering i MyKinsta.

I den modale/pop-up, der vises, skal du klikke på knappen Annuller migrering for at bekræfte, at annullering af denne migrering vil vende tilbage til tidligere trin. Hvis du vil genoptage migreringen efter at have annulleret, skal du starte en ny migreringsanmodning fra begyndelsen.

Bekræft annullering af en webstedsmigrering i MyKinsta.
Bekræft annullering af en webstedsmigrering i MyKinsta.

Der vises en meddelelse i øverste højre hjørne, der fortæller dig, at migreringen er blevet annulleret. Den annullerede migrering vil ikke længere blive vist i afsnittet Migrationsanmodninger på siden WordPress Websteder.