På sidan Inställningar för din statiska webbplats kan du exempelvis hitta och redigera information om din webbplats, hantera miljövariabler eller ta bort webbplatsen.

Den visar dessutom att din webbplats är distribuerad till Edge. Statiska webbplatser skjuts till Edge på 260+ CDN-platser. Besökare på din webbplats visas på den närmaste, snabbaste och mest lättillgängliga CDN-platsen.

Redigera detaljer

Du kan ändra följande genom att klicka på Redigera detaljer:

  • Webbplatsnamn: Namnet på din webbplats i MyKinsta.
  • Gren: Git-kodförrådets gren.
  • Automatisk distribuering vid utförande: När den här rutan är markerad kommer din webbplats därefter att distribueras automatiskt. Detta sker varje gång som ett utförande görs till den gren som har valts ovan.
  • Bygg-kommando: Valfritt Om din statiska webbplats kräver ett bygg-kommando anger du detta här.
  • Node-version: Valfritt. Om du anger ett bygg-kommando kan du därefter ange vilken version av Node.js som ska användas under byggprocessen. Som ett resultat säkerställs kompatibilitet och du undviker fel.
  • Publicerings-katalog: Valfritt. Om detta lämnas tomt används rotmappen som standard.
    • Ifall du vill publicera din webbplats i en specifik katalog anger du den här, i förhållande till kodförrådets rot.
    • Har du en HTML-webbplats som inte behöver byggas och som du vill köra från en viss katalog? Då placerar du webbplatsfilerna i den katalogen och anger den sedan här, i förhållande till roten på kodförrådet.

Miljövariabler

Miljövariabler ger byggprocessen information som API-nycklar eller annan information på ett säkert sätt. Det är information som du inte bör inkludera som klartext i webbplatsens kod. Här kan du lägga till nyckel-värdepar för dina miljövariabler. Miljövariabler kan dessutom läggas till, uppdateras eller tas bort på sidan Inställningar efter att din webbplats har skapats.

Ta bort webbplats

Om du inte längre behöver den statiska webbplatsen klickar du på Ta bort webbplats.

Beroende på de cachelagrings-sidhuvuden som skickas av webbplatsen och användarens webbläsarinställningar, kan den borttagna webbplatsen fortfarande verka vara tillgänglig i några minuter eller timmar. Detta beror på cachelagring.

Relaterad dokumentation