Vi gør alt for at sikre vores kunders data og fjerne potentielle sikkerhedshuller på vores platform. Det er dog muligt, at en sårbarhed kan blive indført utilsigtet og bemærket af en sikkerhedsforsker eller en bruger af vores platform.

Hvis dette sker, beder vi den person, der opdager sårbarheden, om at udvise ansvarlighed i forbindelse med videregivelse og gøre vores team opmærksom på problemet privat, så vi kan reagere hensigtsmæssigt for at sikre sikkerheden på vores platform og beskyttelsen af vores kunders data.

Hvis du opdager en sikkerhedssårbarhed på vores platform, bedes du sende en e-mail til [email protected] for at oplyse om sårbarheden. Medtag alle detaljer om sårbarheden samt tilstrækkelige oplysninger, så vores tekniske team kan komme i kontakt med dig, hvis de har brug for yderligere oplysninger.

Har Kinsta et bug bounty-program?

Kinsta har ikke et bug bounty-program.

Bug bounty-programmer kan føre til opdagelse af væsentlige sårbarheder. De har dog også en tendens til at tiltrække opmærksomhed fra en lille delmængde af sikkerhedsforskere, som er mere interesserede i at afpresse en virksomhed for økonomisk vinding end i at forbedre sikkerheden på den platform, de undersøger. Som følge heraf er det Kinas politik ikke at betale for afsløring af sikkerhedshuller.

Hvordan håndteres rapporter om sikkerhedssårbarheder?

Kinstas tekniske team gennemgår dagligt alle indsendte rapporter om sikkerhedssårbarheder. Hver rapport vurderes, og vores team afgør, om der findes en faktisk sårbarhed.

Når en faktisk sårbarhed er opdaget, arbejder vores team på at løse sårbarheden så hurtigt som muligt.

Selvom vores team kan kontakte dig for at indsamle flere oplysninger efter indsendelse af en rapport om en sikkerhedssårbarhed, kan vi ikke garantere, at vi kan svare på hver enkelt indsendt rapport.