AktivitetsloggenMyKinsta giver dig mulighed for at se handlinger udført på din MyKinsta-konto eller et specifikt websted inden for de sidste 6 måneder. Ud over at se, hvem der udførte hver handling, kan du se, hvornår handlingen blev påbegyndt, og om handlingen var vellykket eller ej. Et grønt flueben i kolonnen Status angiver, at en handling var vellykket, mens et rødt udråbstegn angiver, at handlingen ikke blev fuldført.

Brugerniveau og adgang

Adgang til aktivitetsloggen og de specifikke data i loggen afhænger af din MyKinsta-brugerrolle. Virksomhedsadministratorer og virksomhedsudviklere kan se al aktivitet, mens WordPress-webstedsadministratorer kun kan se oplysninger knyttet til det websted, de har tilladelse til at få adgang til.

Virksomheds-faktureringsbrugere og WordPress-webstedsudviklere har ikke adgang til aktivitetsloggen på virksomhedsniveau, så de vil ikke se linket til aktivitetsloggen i venstre sidebar. WordPress-webstedsudviklere har begrænset adgang til aktivitetsloggen på webstedsniveau og vil ikke se faktureringshandlinger eller andre brugernavne i aktivitetsloggen.

Virksomhedens aktivitetslog

For at få adgang til virksomhedens aktivitetslog skal du logge ind på MyKinsta, klikke på dit navn i øverste højre hjørne og vælge Firmaindstillinger fra rullemenuen. Klik på Brugeraktivitet i venstre navigation.

Du kan filtrere loggen efter bruger eller websted med rullemenuerne øverst på siden.

Firmaaktivitet Log på MyKinsta.
Firmaaktivitet Log på MyKinsta.

Website aktivitetslog

For at få adgang til en aktivitetslog på webstedsniveau skal du logge ind på MyKinsta og navigere til WordPress-websteder > navn på websted > Brugeraktivitet. Du kan filtrere loggen efter hver bruger ved at vælge en bruger i rullemenuen øverst på siden.

Website aktivitetslog på MyKinsta.
Website aktivitetslog på MyKinsta.

Hvis du har spørgsmål om handlinger i din aktivitetslog, skal du åbne en ny chat med vores supportteam, så de kan tjekke det for dig.