Direktivet request_terminate_timeout for FastCGI Process Manager (FPM) bestemmer den maksimale tid, et PHP-script kan køre, før webserveren afslutter det med magt, uanset om scriptet er afsluttet eller ej.

Dette er nyttigt til at forhindre PHP-scripts i at køre i det uendelige, hvilket kan ske på grund af kodningsfejl, uendelige loops eller for lange behandlingstider. Ved at indstille en passende request_terminate_timeout kan du forhindre PHP-processer i at bruge for mange serverressourcer og potentielt påvirke serverens overordnede ydeevne og stabilitet.

Sådan ændrer du værdien af request_terminate_timeout:

  1. Opret en fil med navnet fpm_custom.conf i rodmappen på dit repository, og tilføj den ønskede værdi i den, for eksempel (standardenheden er sekunder):
  2. request_terminate_timeout = 120
  3. Skub ændringerne til dit Git-repository.
  4. I MyKinsta skal du vælge din applikation > processer > redigere webprocessen > opdatere kommandoen Start-kommando for at inkludere fpm_custom.conf-filen, for eksempel: heroku-php-apache2 -F fpm_custom.conf

Relateret dokumentation