Du kan importere og eksportere en MySQL-database i Kinsta Database Hosting ved hjælp af et værktøj som TablePlus eller kommandolinjeinterfacet (CLI). Du kan få flere oplysninger om brugen af en databaseklient med din MySQL-database i vores vejledning om tilslutning og administration af din Kinsta-database med TablePlus.

Installationen af databaseserveren og kommandoerne varierer for hver databasetype. Denne artikel er specifik for MySQL. For andre databasetyper, se:

Installation af MySQL

Hvis du endnu ikke har MySQL installeret på din lokale maskine, skal du installere det for at oprette forbindelse til din database. Afhængigt af dit styresystem kan du installere MySQL på følgende måder.

Windows

Download og installer MySQL Community Server (GUI-program).

MacOS

Vælg en af følgende muligheder for at installere MySQL på MacOS:

Debian-baseret Linux (Debian, Ubuntu, Mint, osv.)

Brug det officielle MySQL APT-repositorium og installer pakken mysql-client.

RedHat-baseret Linux (RedHat Fedora, CentOS, osv.)

Brug det officielle MySQL Yum-repositorium og installer pakken mysql-client.

Kinsta-databaseoplysninger

Du kan finde dine databaseoplysninger under Eksterne forbindelser på siden med databaseoplysninger.

Import af en MySQL-database

Brug følgende kommando til at eksportere databasen, idet du erstatter EXTERNAL_HOSTNAME, USERNAME, PORT og DATABASE_NAME med oplysningerne fra din databases Eksterne forbindelser. Udskift export.sql med stien og navnet på den database, du vil importere:

mysql -h EXTERNAL_HOSTNAME -u USERNAME -P PORT -p DATABASE_NAME < export.sql

Når du bliver bedt om det, skal du indtaste databasens password.

Der vil ikke blive produceret noget output, medmindre der er fejl, som vil blive udskrevet på kommandolinjen. Hvis du vil kontrollere, at importen er lykkedes, kan du bruge SHOW TABLES; eller en lignende kommando til at gennemgå dataene i din database.

Eksport af en MySQL-database

Brug følgende kommando til at eksportere databasen, idet du erstatter EXTERNAL_HOSTNAME, USERNAME, PORT og DATABASE_NAME med oplysningerne fra din databases eksterne forbindelser. Erstat export.sql med stien og filnavnet for den database, du vil eksportere:

mysqldump --no-tablespaces -h EXTERNAL_HOSTNAME -u USERNAME -P PORT -p DATABASE_NAME > export.sql

Når du bliver bedt om det, skal du indtaste databasens password.

Når eksporten er afsluttet, vil din databasefil (f.eks. export.sql) være tilgængelig på den sti, du angav i kommandoen mysqldump. Du kan åbne filen med en almindelig teksteditor (f.eks. TextEdit, Notepad++, Sublime Text osv.) eller et databaseværktøj som TablePlus for at gennemgå de eksporterede data.

Relateret dokumentation

Refereret indhold