Applikationsporte

Kinsta indstiller automatisk miljøvariablen PORT. Du behøver ikke at definere den eller hardcode den i applikationen. Brug miljøvariablen PORT til at henvise til porten i din applikation.

Hvis din applikations kode specificerer eller afslører en bestemt port, der skal lyttes på, skal du bruge port 8080. Når du implementerer applikationen, vil den være tilgængelig på internettet på port 80 og 443, og vi vil dirigere disse porte til containeren på port 8080.

Det er i øjeblikket ikke muligt at indstille en anden port end 8080 til applikationen inde i containeren. Hvis din applikation forsøger at sætte porten til noget andet end 8080, vil du ikke kunne få adgang til applikationen.

Eksempler på sprog for miljøvariablen PORT

Hvordan du bruger en miljøvariabel, er op til dit program. Den følgende tabel viser, hvordan man kalder PORT-miljøvariablen på forskellige sprog:

Sprog Kode
Ruby ENV["PORT"]
Node.js process.env.PORT;
Python os.environ.get('PORT')
Java System.getenv("PORT");
Scala System.getenv("PORT");
PHP getenv('PORT');
Go os.Getenv("PORT")

Database porte

Kun den port, der vises i Info > Eksterne forbindelser, er åben for databasehosting. Hvis du vil forbinde databasen til en eksternt applikation, skal du bruge den port og andre eksterne forbindelsesoplysninger, der vises der.

Hvis du forbinder en applikation og en database, der begge er hostet på Kinsta, skal du sørge for, at de bruger den samme datacenterplacering og er forbundet med en intern forbindelse.

Relateret dokumentation