Logfiler kan være meget nyttige, når du skal fejlfinde problemer på dine WordPress-websteder. For at se dine WordPress-logfiler skal du navigere til mappen <projectPath>/logs/ på din harddisk og åbne enhver logfil i dit foretrukne tekstredigeringsprogram.

Standard <projectPath> er /Users/user/DevKinsta

WordPress Debug Log

Aktiver WP_DEBUG på dit websteds infoside. Aktivering af dette i DevKinsta vil også aktivere lagring af fejl til dit websteds debug.log-fil. Læs mere på wordpress.org.

DevKinsta Enable WP_DEBUG

Beliggenhed

<projectPath>/public/<siteName>/wp-content/debug.log

Adgangslogfil

Adgangsloggen er en log over alle anmodninger behandlet af DevKinsta. Når du besøger dit websted i en browser, logges anmodningen i filen access.log med følgende data:

  • Dato og tid
  • Anmodning (metode og URI)
  • HTTP-statuskode (200, hvis alt er i orden).
  • Bytes sendt
  • HTTP-henvisning
  • Brugeragent
  • HTTP X videresendt til

Lokation

<projectPath>/logs/<siteName>_access.log

Eksempel

[30/Dec/2020:13:49:35 +0000] "GET /wp-content/themes/twentytwentyone/assets/css/print.css?ver=1.0 HTTP/1.1" 200 2897 "http://testsite.local/?skip_cache=1" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_16_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.119 Electron/9.0.5 Safari/537.36" "-"

Fejllogfil

Specifikke PHP-fejl logges i filen _error.log.

Beliggenhed

<projectPath>/logs/<siteName>_error.log

PHP-FPM logs

For at se PHP FastCGI Process Manager-logfilerne (PHP-FPM-logfiler), skal du kontrollere den fil, der svarer til den PHP-version, der bruges af dit lokale WordPress-websted.

Beliggenhed

<projectPath>/logs/php7.2-fpm.log
<projectPath>/logs/php7.3-fpm.log
<projectPath>/logs/php7.4-fpm.log
<projectPath>/logs/php8.0-fpm.log

Servicelogfiler

For at se Docker container logfiler skal du bruge kommandoerne nedenfor i terminalen/kommandolinjen:

NGINX logs: docker logs -f devkinsta_nginx

PHP-FPM logs: docker logs -f devkinsta_fpm

MariaDB logs: docker logs -f devkinsta_db

MailHog logs: docker logs -f devkinsta_mailhog