Logfiler kan være meget nyttige ved fejlfinding og fejlretning af problemer på dine WordPress-sider. Visning af din adgangs- og WordPress-fejllogfiler er ret enkel. Gå bare til <projectPath>/logs/ folder på din harddisk, og åbn en hvilken som helst logfil i din yndlings teksteditor.

<projectPath> standardværdien er /Users/user/DevKinsta

WP-logs

Først på dit websteds infoside skal du aktivere WP_DEBUG-indstillingen. Læs mere på wordpress.org

DevKinsta Enable WP_DEBUG

Beliggenhed

<projectPath>/public/<siteName>/wp-content/debug.log

Adgangslogfiler

Giver feedback om dine websteds aktivitet og ydeevne.

Den indeholder alle anmodninger behandlet af DevKinsta, så når du åbner index.php på dit websted i en browser, vises anmodningen straks her med følgende rækkefølge:

  • Dato og tid
  • Anmodning (metode og URI)
  • Status (HTTP-fejlkode eller “200 OK”, hvis alt er i orden) Lær mere om HTTP response codes i vores vidensbase.
  • Bytes sendt
  • HTTP-henvisning
  • Brugeragent
  • HTTP X videresendt til

Lokation

<projectPath>/logs/<siteName>_access.log

Eksempel

[30/Dec/2020:13:49:35 +0000] "GET /wp-content/themes/twentytwentyone/assets/css/print.css?ver=1.0 HTTP/1.1" 200 2897 "http://testsite.local/?skip_cache=1" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_16_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.119 Electron/9.0.5 Safari/537.36" "-"

Fejllogfiler

Beliggenhed

<projectPath>/logs/<siteName>_error.log

PHP-FPM logs

Beliggenhed

<projectPath>/logs/php7.2-fpm.log
<projectPath>/logs/php7.3-fpm.log
<projectPath>/logs/php7.4-fpm.log
<projectPath>/logs/php8.0-fpm.log

Servicelogfiler

# NGINX logs
docker logs -f devkinsta_nginx

# PHP-FPM logs
docker logs -f devkinsta_fpm

# MariaDB logs
docker logs -f devkinsta_db

# MailHog logs
docker logs -f devkinsta_mailhog