Xdebug er en populær generel debugging-udvidelse til PHP. Som en PHP-udvidelse skal den installeres i DevKinstas FPM-container, som leverer PHP. Fra og med DevKinsta 2.8.0 er Xdebug inkluderet i FPM Docker-image til DevKinsta.

Finde din IP-adresse

For at foretage de nødvendige ændringer for at konfigurere Xdebug med dit websted i DevKinsta, skal du bl.a. bruge din IP-adresse.

Mac

ifconfig -l | xargs -n1 ipconfig getifaddr

Hvis det ikke returnerer din IP-adresse, så prøv følgende:

ipconfig getifaddr en0

eller

ipconfig getifaddr en1

Windows

Kør denne kommando i WSL:

grep nameserver /etc/resolv.conf | cut -d ' ' -f2

Linux

hostname -I | cut -d ' ' -f1

Konfigurer Xdebug med DevKinsta

  1. Åbn DevKinsta, og naviger til skærmbilledet med webstedskonfigurationer for det websted, hvor du vil aktivere Xdebug.
  2. Rul ned til PHP.ini Editor, tilføj følgende, idet du erstatter <youripaddress> med din faktiske IP-adresse, og klik på knappen Gem ændringer:
    xdebug.client_host = <youripaddress>

Konfigurer Xdebug med dit IDE eller din editor

Åbn dit websted i dit foretrukne IDE eller din foretrukne kodeeditor, og rediger din debuggingkonfiguration.

I dette eksempel bruger vi Visual Studio Code (også kendt som VS Code), så vi redigerer filen launch.json og konfigurerer stien til vores websted. Udskift SITE_NAME med det faktiske mappenavn på dit websted.

{
"name": "Listen for Xdebug": "Listen for Xdebug",
"type":: "php",
"request":: "launch",
"port": 9000,
"pathMappings":: {
"/www/kinsta/public/SITE_NAME": "${workspaceRoot}"
}
}

Breakpoints bør nu fungere, og du kan begynde at debugge med dit IDE eller din editor.