Aktivitetsloggen i MyKinsta låter dig se de åtgärder som har vidtagits på ditt MyKinsta-konto eller en specifik webbplats under de senaste 6 månaderna. Förutom att se vem som har utfört varje åtgärd kan du se när åtgärden initierades och om åtgärden lyckades eller inte. En grön kontrollikon i kolumnen Status anger att en åtgärd lyckades, medan en röd utropsteckenikon indikerar att åtgärden inte slutfördes.

Användarnivå och åtkomst

Åtkomsten till aktivitetsloggen och de specifika uppgifterna i loggen beror på din MyKinsta-användarroll.  Företagsadministratörer och företagsutvecklare kan se all aktivitet, medan WordPress-webbplatsadministratörer endast kan se information som är kopplad till webbplatsen som de har behörighet att komma åt.

Företagsfakturerings-användare och WordPress-webbplatsutvecklare har inte åtkomst till aktivitetsloggen, så de ser inte länken till aktivitetsloggen i navigeringen i vänster sidofält. WordPress-webbplatsutvecklare har begränsad tillgång till aktivitetsloggen på webbplatsnivå och kommer inte att se faktureringsåtgärder eller andra användarnamn i aktivitetsloggen.

Företagsaktivitetslogg

För att komma åt företagets aktivitetslogg, logga in på MyKinsta, klicka på ditt namn i det övre högra hörnet och välj Företagsinställningar från rullgardinsmenyn. Klicka på Användaraktivitet i den vänstra navigeringen.

Du kan filtrera loggen efter användare eller webbplats, med rullgardinsmenyerna högst upp på sidan.

Företagsaktivitet Logga in MyKinsta.
Företagsaktivitet Logga in MyKinsta.

Webbplatsaktivitetslogg

För att komma åt en aktivitetslogg på platsnivå, logga in på MyKinsta och navigera till WordPress-webbplatser > webbplatsnamn > Användaraktivitet. Du kan filtrera loggen efter varje användare genom att välja en användare i rullgardinsmenyn längst upp på sidan.

Sidaktivitet Logga in på MyKinsta.
Sidaktivitet Logga in på MyKinsta.

Om du har frågor om åtgärder i din aktivitetslogg kan du starta en ny chatt med vårt supportteam så att de kan kolla upp detta åt dig.