Vi erbjuder för närvarande fyra olika databastyper för att uppfylla olika behov av datalagring:

  • Redis 5.0, 6.x och 7.x
  • MariaDB 10.4, 10.5, 10.6, 11.0 och 11.1
  • PostgreSQL 9.6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16
  • MySQL 8.0
  • Valkey 7.2

Du kan ansluta till och hantera en databas med exempelvis kommandoraden eller med en databasklient/verktyg.

Kommandoradsgränssnitt (CLI)

Beroende på typ av databas kan du använda olika kommandon för att ansluta till och hantera din databas. Mer information om hur du ansluter till en databas och hur du importerar och exporterar databaser finns exempelvis i de här guiderna:

Databas-verktyg

Det finns många databas-verktyg som du kan använda för att ansluta och hantera din databas, exempelvis:

Du kan använda vilken databasklient eller vilket verktyg som helst som stöder din databastyp. Vissa detaljer, som exempelvis navigering och fältnamn, kan variera mellan databasverktygen. De grundläggande begreppen är dock desamma.

Relaterad dokumentation