Anslutningar är det sätt som applikationer och databaser kommunicerar på. Det finns två huvudsakliga sätt att åstadkomma detta:

  • En extern anslutning gör en tur-och-retur-resa på internet, så den är mycket långsammare än intern kommunikation. Vi rekommenderar externa anslutningar om du endast har din databas hos oss och inte din front-end.
  • En intern anslutning stannar inom vårt nätverk och är därför mycket snabbare och säkrare. Vi rekommenderar den här metoden om du både hostar din frontend och din databas med Applikationshosting och Databashosting.

Externa anslutningar

Obs: I framtiden så kommer externa anslutningar att stängas av som standard för databaser, och av säkerhetsskäl så rekommenderar vi att du håller dem avstängda när de inte används.

Interna anslutningar

Interna förbindelser använder vår interna infrastruktur för kommunikation och är därmed mycket snabbare. Vi rekommenderar att du använder dem när det är möjligt. För mer information, se vår guide om att lägga till interna anslutningar.

Interna anslutningar och byggprocessen

Interna anslutningar är endast tillgängliga under körning; de är inte tillgängliga under byggprocessen.

Om ditt program försöker ansluta till en databas med en intern anslutning under byggprocessen, orsakar detta ett fel som säger att databasen inte körs, vilket gör att bygget misslyckas. Detta förväntas eftersom den interna anslutningen inte är aktiv under bygget; den kan endast användas under körning.

Det finns ett par sätt att kringgå detta.

Alternativ 1: Flytta logiken som ansluter till databasen från programmets byggkommando till startkommandot. Till exempel: om du har ett kommando som prisma migrate i byggprocessen och flyttar det kommandot till startkommandot, kommer din applikation bara att komma åt databasen under körning, och bygget kommer att lyckas.

Alternativ 2: Lägg till separata miljövariabler efter behov för databasanslutningen, en tillgänglig för byggprocessen och den andra endast för körning. Nycklarna kan vara desamma (t.ex. DB_CONNECTION_URL) så länge som en endast är tillgänglig under byggprocessen och den andra endast tillgänglig under körning. Använd databasens Externa anslutningsdetaljer (Databaser > dbnamn > Info > Externa anslutningar) för värdena för eventuella variabler som ska användas i byggprocessen.

Ta bort en intern anslutning

Om du behöver ta bort en anslutning, gå antingen till applikationens inställningssida eller databasens infosida. Under Interna anslutningar klickar du på ikonen ta bort (papperskorgen).

Interna kopplingar mellan databaser och applikationer.
Interna kopplingar mellan databaser och applikationer.

I fönstret Ta bort anslutning så klickar du på Ta bort anslutning för att bekräfta och ta bort anslutningen mellan applikationen och databasen.

Ta bort en intern anslutning mellan en applikation och en databas.
Ta bort en intern anslutning mellan en applikation och en databas.