Anslutningar är det sätt som applikationer och databaser kommunicerar på. Det finns två huvudsakliga sätt att åstadkomma detta:

  • En extern anslutning gör en tur-och-retur-resa på internet, så den är mycket långsammare än intern kommunikation. Vi rekommenderar externa anslutningar om du endast har din databas hos oss och inte din front-end.
  • En intern anslutning stannar inom vårt nätverk och är därför mycket snabbare och säkrare. Vi rekommenderar den här metoden om du både hostar din frontend och din databas med Applikationshosting och Databashosting.

Externa anslutningar

Obs: I framtiden så kommer externa anslutningar att stängas av som standard för databaser, och av säkerhetsskäl så rekommenderar vi att du håller dem avstängda när de inte används.

Interna anslutningar

Interna förbindelser använder vår interna infrastruktur för kommunikation och är därmed mycket snabbare. Vi rekommenderar att du använder dem när det är möjligt. För mer information, se vår guide om att lägga till interna anslutningar.

Ta bort en intern anslutning

Om du behöver ta bort en anslutning, gå antingen till applikationens inställningssida eller databasens infosida. Under Interna anslutningar klickar du på ikonen ta bort (papperskorgen).

Interna kopplingar mellan databaser och applikationer.
Interna kopplingar mellan databaser och applikationer.

I fönstret Ta bort anslutning så klickar du på Ta bort anslutning för att bekräfta och ta bort anslutningen mellan applikationen och databasen.

Ta bort en intern anslutning mellan en applikation och en databas.
Ta bort en intern anslutning mellan en applikation och en databas.