Om det finns ett problem i applikationens kod eller konfiguration efter en lyckad implementering av applikationen kan följande fel visas när du försöker gå till programmets webbadress:

503 Tjänsten är tillfälligt otillgänglig

Om du inte kan identifiera problemet kan du exempelvis kontrollera följande.

Sökväg till arbetsutrymmet

Om applikationen använder ett buildpack och en Apache-webbserver kan en felaktig sökväg till arbetsutrymmet i Apache-konfigurationen orsaka ett 503-fel. Applikations-loggarna kan visa ett fel som liknar följande:

python: can't open file '/workspace/server.py': [Errno 2] No such file or directory

Det här felet visar att kommandot som buildpack försöker köra inte finns. Uppdatera Apache-konfigurationen så att den använder /workspace/web/ (i stället för /workspace/ eller liknande) för att lösa problemet.

Observera: Det här problemet kan dessutom visas som ett oom-killed-fel i körningsloggarna (men det är inte den enda möjliga orsaken till ett oom-killed-fel).

Om felet kvarstår efter att du har kontrollerat och åtgärdat eventuella konfigurations-problem kan du följa vår felsökningsguide för misslyckad utrullning. Om felet kvarstår efter dessa steg kontaktar du vårt supportteam.

Relaterad dokumentation