Standardgränsen för PHP-minne på Applikationshostingen är 128 MB för alla PHP-versioner. Om din applikation överskrider denna gräns kan du möta ett fel som liknar följande i applikations-loggen:

Upptäckt 1047468200 byte RAM-minne

PHP memory_limit är 128M Bytes

Om du vill öka applikationens minnesgräns skapar du en .user.ini-fil i applikationens rotkatalog och sedan lägger till inställningen för minnesgränsen i filen. Om du exempelvis vill öka minnesgränsen för PHP till 256 MB lägger du till följande:

memory_limit = 256M

Relaterad dokumentation