På sidan Loggar så kan du visa de senaste 500 raderna i applikationens körtidsloggar för de senaste 24 timmarna. Loggarna innehåller händelser av alla svårighetsgrader (Info, Varningar och Fel). Ange en anpassad term i fältet Sök för att filtrera loggarna, eller filtrera efter process eller allvarlighetsgrad.

Inställningen Autoscrolla med utdata placerar dig automatiskt längst ner i loggen. Det innebär att om du scrollar uppåt i loggposterna och en ny loggpost visas, så scrollas du automatiskt tillbaka till botten av loggen. Du kan stänga av och aktivera den här funktionen med inställningen Autoscrolla med utdata.

Visa din applikations körtidsloggar i MyKinsta.
Visa din applikations körtidsloggar i MyKinsta.