Kinsta tar ut avgifter för applikationshosting baserat på bandbredd, byggtid och användning av pods för applikationshosting. Med Applikations-analyser så kan du exempelvis få insikt om din applikations användningsdata. Du kan visa analyser för varje applikation i applikationsnivå-analyser eller för alla dina applikationer i företagsnivå-analyser.

När du tittar på analyser så kan du välja att se data för de senaste 24 timmarna, 7 dagarna, 30 dagarna eller den aktuella faktureringscykeln (aktuell månad i rullgardinsmenyn).

Om du markerar en specifik tidpunkt i ett diagram så visas vissa jämförelsedata, t.ex. den procentuella skillnaden mellan varje dag.

Analyser på applikationsnivå

Analys på applikations-nivå visar följande data för din applikation:

  • Användning av data
  • Byggtid
  • Körtid
  • CPU-användning för processer
  • Minnesanvändning för processer
  • HTTP-förfrågningar

Om du vill komma åt dessa djupgående rapporter går du till applikationens Analytics-sida (Applikationer > app-namn > Analytics).

Analys på applikationsnivå i MyKinsta.
Analys på applikationsnivå i MyKinsta.

Välj varje flik under Analytics för att se tillhörande data.

Resurser

Under avsnittet Resurser kan du visa data om applikationens bandbredd, byggtid och körning.

Bandbredd

Bandbreddsdiagrammet visar den totala mängden data som din applikation har överfört. Observera: Vi debiterar endast för egress (trafik från applikationen till användaren); vi debiterar inte för ingress (trafik som kommer in i din applikation).

Bandbreddsdiagrammet i analysen på applikationsnivå.
Bandbreddsdiagrammet i analysen på applikationsnivå.

Byggtid

Diagrammet för byggtid visar den totala tid som har använts för att bygga applikationen.

Diagram över byggtid i analysen på applikationsnivå.
Diagram över byggtid i analysen på applikationsnivå.

Körtid

I rapporten om körtid så kan du se den totala tiden som applikationen har körts efter att den byggts och distribuerats, med varje process och dess tillhörande podstorlek i en separat rad.

Rapport om körtid i analys på applikationsnivå.
Rapport om körtid i analys på applikationsnivå.

Processer

Under avsnittet Processer så kan du visa diagram för CPU-användning och minnesanvändning för varje process i applikationen.

CPU-användning

I diagrammet CPU-användning så kan du se genomsnittet av det totala CPU-utnyttjandet för den valda tidsperioden, uttryckt i procent av instansens CPU-resurser. Om du ser en hög procentuell andel CPU-användning (nära 100 %) så rekommenderar vi att du uppgraderar till en applikationshosting-pod med mer CPU för den processen.

Diagram över CPU-användning i analys på applikationsnivå.
Diagram över CPU-användning i analys på applikationsnivå.

Minnesanvändning

Diagrammet över minnesanvändning visar genomsnittet av det totala minnet (RAM) som används under den valda tidsperioden. Om en process använder det mesta eller hela det tillgängliga minnet så rekommenderar vi att du uppgraderar till en Applikationshosting-pod med mer tillgängligt minne.

Diagram över minnesanvändning i analys på applikationsnivå.
Diagram över minnesanvändning i analys på applikationsnivå.

HTTP-förfrågningar

Under avsnittet HTTP-förfrågningar kan du se data för HTTP-förfrågningar, HTTP P95-latens, HTTP P50-latens och de långsammaste förfrågningarna.

HTTP-förfrågningar

I diagrammet HTTP-förfrågningar visas antalet HTTP-förfrågningar för den valda tidsperioden och det genomsnittliga antalet förfrågningar per minut (RPM).

Diagram över HTTP-förfrågningar i analys på applikations-nivå.
Diagram över HTTP-förfrågningar i analys på applikations-nivå.

HTTP P95-svarstid

HTTP P95-svarstid är det värde vid vilket 5 % av förfrågningarna överskrider varaktigheten för (är långsammare än) P95-svarstidströskeln för alla förfrågningar under den valda varaktigheten.

Tröskelvärdet för 95:e percentilen (svarstid) kanske exempelvis är 907,8 ms och det fanns 100 förfrågningar under den valda tidsperioden. Då är 95 av 100 förfrågningar 907,8 ms eller snabbare och 5 av 100 förfrågningar är långsammare än 907,8 ms.

HTTP P95-svarstidsdiagrammet visar det genomsnittliga P95-tröskelvärdet för den varaktighet som har valts under diagramnamnet. Varje punkt i diagrammet visar P95-tröskeln för den specifika timmen eller dagen, beroende på vilken varaktighet som har valts.

HTTP P95-svarstidsdiagram i analys på applikations-nivå.
HTTP P95-svarstidsdiagram i analys på applikations-nivå.

HTTP P50-svarstid

HTTP P50-svarstid är det värde där 50 % av förfrågningarna är långsammare och 50 % är snabbare än P50-svarstidströskeln för alla förfrågningar under den valda varaktigheten.

Om tröskelvärdet för den 50:e percentilen (svarstid) exempelvis är 802,2 ms är hälften av förfrågningarna 802,2 ms eller snabbare och den andra hälften är långsammare än 802,2 ms.

HTTP P50-svarstidsdiagrammet visar det genomsnittliga P50-tröskelvärdet för den varaktighet som har valts under diagramnamnet. Varje punkt i diagrammet visar P50-tröskeln för den specifika timmen eller dagen, beroende på vilken varaktighet som har valts.

HTTP P50-svarstidsdiagram i analys på applikations-nivå.
HTTP P50-svarstidsdiagram i analys på applikations-nivå.

De långsammaste förfrågningarna

Tabellen med de långsammaste förfrågningarna visar de 10 långsammaste förfrågningarna till din applikation. Tid är den genomsnittliga svarstid som det tog att slutföra din förfrågan, och Antal är antalet förfrågningar som har skickats till den angivna resursen som visas i sökvägen.

Diagrammet för långsammaste HTTP-förfrågningar i analys på applikationsnivå.
Diagrammet för långsammaste HTTP-förfrågningar i analys på applikationsnivå.

 

Analyser på företagsnivå

Analyser på företagsnivå visar exempelvis dataanvändning, byggtid och körtid för alla dina applikationer. För att få tillgång till dessa rapporter så går du till ditt företags analyssida (Ditt namn > Företagsinställningar > Analyser). Observera: Om du även har Databashosting eller WordPress-hosting så måste du välja undersidan Applikationer för att kunna visa dina analyser på företagsnivå.

Bandbredd

Bandbreddsdiagrammet visar den totala utdata som dina applikationer har överfört under den valda tidsperioden. Varje färgblock representerar en enskild applikation eller en grupp av applikationer. Som ett resultat kan du se vilken applikation som använder mest eller minst bandbredd. Om du exempelvis har fyra eller fler applikationer, så grupperas de applikationer som genererade minst bandbredd som ”Övriga”.

Bandbreddsdiagram i applikationsanalys på företagsnivå.
Bandbreddsdiagram i applikationsanalys på företagsnivå.

Uppbyggnadstid

Diagrammet för byggtid visar den totala tiden för att bygga alla dina applikationer, grupperat efter typ av byggmaskin.

Diagram över byggnadstid i analys av applikationer på företagsnivå.
Diagram över byggnadstid i analys av applikationer på företagsnivå.

Körtid

I rapporten Körtid så kan du se den totala användningstiden för alla applikationer som körs efter att de har byggts och distribuerats, med varje resurstyp och antal i en separat rad.

Diagram över byggtid i applikationsanalys på företagsnivå.
Diagram över byggtid i applikationsanalys på företagsnivå.

Ytterligare anteckningar

Analysdata sparas i 30 dagar. Vi föreslår att du kontrollerar Applikations-analyser ofta efter den första distribueringen till Kinsta och regelbundet därefter. Om du ser någon oförklarlig analysdata eller inkonsekvens som oroar dig, meddela vårt supportteam så kan vi undersöka saken ytterligare för att hjälpa till att fastställa orsaken.