När du lägger till en applikation måste du välja ett GitHub-arkiv från ditt konto. För att se till att vi kan interagera med dina GitHub-arkiv behöver vi ha tillgång till dem.

Autentisera och auktorisera

Första gången som du lägger till en applikation i MyKinsta måste du ansluta Kinsta till ditt GitHub-konto så att du kan auktorisera Kinsta GitHub-applikationen. När du klickar på knappen Lägg till tjänst och väljer Lägg till applikation från rullgardinsmenyn blir du ombedd att ansluta Kinsta till ditt GitHub-konto.

Anslut Kinsta till ditt GitHub-konto.
Anslut Kinsta till ditt GitHub-konto.

Om du för närvarande inte är inloggad på GitHub måste du logga in. På nästa sida måste du autentisera dig så att du kan auktorisera åtkomst. Det sista steget är att auktorisera Kinsta GitHub-applikationen för åtkomst till ditt GitHub-konto.

Auktorisera Kinsta att ansluta till ditt GitHub-konto.
Auktorisera Kinsta att ansluta till ditt GitHub-konto.

Gå tillbaka till MyKinsta, där du kan börja att lägga till din applikation och installera Kinsta GitHub-applikationen till ditt arkiv.

Redigera GitHub-behörigheter

I Lägg till applikationsmodal/popup, klicka på GitHub-arkivet och välj Redigera GitHub-behörigheter i rullgardinsmenyn.

Redigera GitHub-behörigheter när du lägger till en applikation.
Redigera GitHub-behörigheter när du lägger till en applikation.

Detta initierar installationen av Kinsta GitHub-applikationen till ditt GitHub-konto. Om du har tillgång till flera konton så väljer du rätt konto att installera det på.

Installera Kinsta GitHub-applikationen på ditt GitHub-konto.
Installera Kinsta GitHub-applikationen på ditt GitHub-konto.

Du kan ange exakt vad applikationen har tillgång till på nästa skärm. Vi strävar efter att ha så lite åtkomst som möjligt till dina data, så vi rekommenderar att du inte ger applikationen åtkomst till alla arkiv. Klicka på Endast valda arkiv och välj det arkiv som du vill distribuera.

Välj det GitHub-arkiv som du vill distribuera på Kinsta.
Välj det GitHub-arkiv som du vill distribuera på Kinsta.

Slutligen klickar du på Installera och är redo att köra igång. Om du går tillbaka till MyKinsta och klickar på fältet GitHub-arkiv bör du se att det auktoriserade arkivet nu är tillgängligt.

Välj det arkiv som ska distribueras.
Välj det arkiv som ska distribueras.

Ta bort Kinsta-åtkomst till GitHub

Du kan ta bort Kinsta’s åtkomst till ditt GitHub-konto antingen via MyKinsta eller GitHub.

Ta bort Åtkomst via MyKinsta

I MyKinsta så klickar du på ditt användarnamn och går till Användarinställningar > Åtkomst. I Applikationsåtkomst så klickar du på Återkalla för GitHub-applikationen.

Tillgång till GitHub-applikationen i MyKinsta-applikationen.
Tillgång till GitHub-applikationen i MyKinsta-applikationen.

Ta bort åtkomst via GitHub

I GitHub, klicka på din användaravatar och gå till Inställningar > Applikationer > Auktoriserade GitHub-appar. Klicka på Återkalla för Kinsta GitHub-applikationen.

Kinsta GitHub-applikation i auktoriserade GitHub-appar.
Kinsta GitHub-applikation i auktoriserade GitHub-appar.

Klicka på Jag förstår, återkalla åtkomst i bekräftelsemodalen/popupfönstret.

Återkalla åtkomst för Kinsta GitHub-applikationen.
Återkalla åtkomst för Kinsta GitHub-applikationen.

Om du försöker att lägga till en ny applikation i MyKinsta så måste du autentisera och auktorisera Kinsta GitHub-applikationen för att återansluta den till din GitHub.

Felsökning

Om du har problem med att se dina arkiv i modal/popup-fönstret Lägg till applikation så kan du behöva autentisera och auktorisera Kinsta GitHub-applikationen igen. För att göra detta, börja med att ta bort åtkomst mellan Kinsta och GitHub enligt beskrivningen ovan.

Gå till MyKinsta, Lägg till applikations-modal/popup (Lägg till tjänst > Lägg till applikation), gå igenom autentiserings- och auktoriseringsstegen för att ansluta Kinsta till ditt GitHub-konto igen.