En bakgrunds-bearbetare är en process som körs i bakgrunden, separat från huvud-applikationen och som är otillgänglig från internet. Att använda en bakgrunds-bearbetare för pågående uppgifter som att bearbeta stora datamängder håller dessa uppgifter åtskilda från huvud-applikationen och hjälper till att upprätthålla en bra användarupplevelse.

Denna typ av process är inte avsedd att köras som ett engångs-jobb som avslutas efter en viss tid. Om en bakgrunds-process avslutas efter att den har slutfört sitt jobb, stängs podden av, startar om sig själv och upprepar processen. För en process som avslutas efter att ha slutfört sitt jobb, använd en cron job-process.

Du kan lägga till en bakgrunds-bearbetare när du lägger till en applikation eller när som helst i Processer. Det finns dessutom ingen gräns för hur många processer för bakgrunds-bearbetare som du kan lägga till. Varje process kräver dock minst en pod för att kunna köras.

Om du vill lägga till en ny bakgrunds-bearbetare klickar du på Skapa process och fyller sedan i fälten enligt följande:

Skapa en process för bakgrunds-bearbetare.
Skapa en process för bakgrunds-bearbetare.
  • Namn: Processens namn, exempelvis Prisberäkning.
  • Typ: Välj Bakgrunds-bearbetare.
  • Startkommando: Kommando som krävs för att starta processen, exempelvis npm run [process].
  • Podstorlek: Detta bestämmer hur mycket processor och RAM-minne som är dedikerat till processen.
  • Instanser: Det antal instanser som krävs, upp till högst 50. Varje instans representerar en pod. Alla instanser använder dessutom samma podstorlek. Du kan därför inte definiera en annan podstorlek för varje instans.

Det är möjligt att ändra detaljerna för varje process när som helst, inklusive pod-storleken (vertikal skalning). Du kan dessutom ändra antalet pods som körs samtidigt (horisontell skalning). Om du vill veta mer om hur du ändrar pod-storlek och andra skalnings-alternativ kan du exempelvis läsa vår guide om hur du skalar applikations-resurser.

Relaterad dokumentation