Med ett cron jobs kan du schemalägga en process med ett visst intervall för din applikation. Som ett resultat kan du automatisera repetitiva uppgifter. Du kan exempelvis skicka rapporter eller utföra underhålls-uppgifter, på ett tidsbestämt sätt utan att en pod ständigt körs.

En process för ett cron job liknar en bakgrunds-bearbetare. Den startar dock endast baserat på den konfigurerade tidpunkten och stängs sedan av efter att den nödvändiga åtgärden är slutförd.

Du kan lägga till ett cron job när du lägger till en applikation eller när som helst i Processer. Det finns dessutom ingen begränsning för hur många cron job-processer som du kan lägga till. Varje process kräver dock minst en pod för att kunna köras.

Lägg till ett nytt cron job

Om du vill lägga till ett nytt cron job klickar du på Skapa process och fyller i fälten enligt följande:

Skapa en process för ett cron job.
Skapa en process för ett cron job.
  • Namn: Processens namn, exempelvis Marketing email scheduler.
  • Typ: Välj Cron job.
  • Startkommando: Kommandot som krävs för att starta processen, exempelvis npm run [process].
  • Upprepningar: Välj hur ofta som du vill att processen ska köras (varje minut, timme, dag, vecka, månad eller år). När du väljer hur ofta som du vill att processen ska köras kan du sedan välja en specifik minut, tid, dag, datum eller månad – beroende på ditt första val.
  • Podstorlek: Detta bestämmer den processor och det RAM-minne som är dedikerat till processen.
  • Instanser: Antalet instanser som krävs, upp till maximalt 50 stycken. Varje instans representerar en pod. Alla instanser använder dessutom samma podstorlek. Du kan därför inte definiera en annan podstorlek för varje instans.

Det är möjligt att ändra detaljerna för varje process när som helst, inklusive pod-storleken (vertikal skalning). Du kan dessutom ändra antalet pods som körs samtidigt (horisontell skalning). Om du vill veta mer om hur du ändrar pod-storlek och andra skalnings-alternativ kan du exempelvis läsa vår guide om hur du skalar applikations-resurser.

Relaterad dokumentation