Detta är ett exempel på hur du ställer in en Cuttlebelle-applikation för distribuering på Kinsta’s tjänster för applikationshosting eller hosting för statiska webbplatser från ett GitHub-arkiv.

Cuttlebelle är en statisk webbplatsbyggare som bryter ner varje sida i innehållsblock. Dessa kan du sedan montera för att skapa olika sidlayouter utan att behöva förstå eller använda komplex kod. Mer information finns på Cuttlebelles webbplats.

Kinsta installerar automatiskt beroenden som definieras i din composer.json-fil under distribuerings-processen.

Hosting för statiska webbplatser

 1. Logga in på GitHub och skapa ett nytt arkiv från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt arkiv): Kinsta – Hello World – Statisk webbplats med Cuttlebelle.
 2. I MyKinsta lägger du till en statisk webbplats med Hello World Cuttlebelle-kodförrådet och följande bygginställningar:
  • Byggkommando: npm run build
  • Nod version: 18.16.0
  • Publicerings-katalog: .site
 3. Webbplatsen är tillgänglig så snart som byggnationen är klar och Kinsta’s välkomstsida laddas på webbplatsens webbadress.

Applikationshosting

 1. Logga in på GitHub och skapa sedan ett nytt arkiv från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt arkiv): Kinsta – Hello World – Statisk webbplats med Cuttlebelle.
 2. I MyKinsta, lägg till en applikation med Hello World Cuttlebelle-arkivet. Startkommandot kan lämnas tomt för webbprocessen eftersom Kinsta upptäcker det nödvändiga kommandot automatiskt under den första distribueringen.
 3. Appen är tillgänglig så snart som byggnationen är klar och Kinsta’s välkomstsida laddas på din applikations webbadress.

Inställning av webbserver

Port

Kinsta ställer automatiskt in miljövariabeln PORT. Du bör inte definiera den själv eller hårdkoda den i applikationen. Paketet serve använder den port som Kinsta har ställt in automatiskt.

Startkommando

När du distribuerar en applikation skapar Kinsta automatiskt en webbprocess med npm start som Startkommando. Se till att använda detta kommando för att köra din server.

Livscykel för distribuering

När en distribuering initieras (genom att skapa en applikation eller återdistribuera på grund av ett inkommande utförande) körs kommandot npm build, följt av kommandot npm start.

Välkomstsida

Appen eller webbplatsen är tillgänglig så snart som byggnationen är klar och Kinsta’s välkomstsida laddas på din applikations webbadress eller den statiska webbplatsens webbadress.

Kinsta’s välkomstsida efter framgångsrik distribuering av Cuttlebelle.
Kinsta’s välkomstsida efter framgångsrik distribuering av Cuttlebelle.