Prissättningen för Databashosting är användningsbaserad. Vi fakturerar månadsvis i slutet av din faktureringscykel eller när din användning av tjänsterna når en förinställd faktureringströskel, beroende på vilket som inträffar först. Din faktureringscykel börjar när du skapar din första applikation eller databas.

Din faktura kommer att baseras på:

Databasstorlek och körtid

Varje databasstorlek inkluderar en viss mängd tillgänglig CPU, RAM och diskutrymme. Databasens körtid beräknas utifrån sekunder av användning.

Om du exempelvis behöver mer diskutrymme men inte vill öka RAM eller CPU så kan du köpa ett tillägg för diskutrymme för databasen för 10 dollar per 10 GB.

Bandbredd vid utgången

Om du använder en extern anslutning med din databas så kan det även tillkomma avgifter för användning av extern bandbredd. Denna bandbredd beräknas och faktureras per byte till ett pris av 0,00000000014 dollar per byte (0,14 dollar per GB). Som ett resultat så baseras inga avrundningar eller avgifter på varje ”påbörjad” gigabyte. Du kommer endast att debiteras för den faktiska användningen. Du kan se din användning på bandbreddsdiagrammet i Analytics.

Interna anslutningar mellan en applikation och en databas är kostnadsfria.

Sammanfattning

Vi nyttjar ett direkt användningsbaserat tillvägagångssätt. Som ett resultat så betalar du bara för den tid som har använts den dagen, om du skapar en applikation och tar bort den efter en dag.