Prissättningen för databashosting är användningsbaserad, vilket innebär att du endast betalar för databasens körtid. Vi fakturerar månadsvis i slutet av din faktureringscykel eller när din användning av tjänsterna når en förinställd faktureringströskel, beroende på vilket som inträffar först. Din faktureringscykel börjar när du skapar din första applikation eller databas.

Din faktura baseras på typ av databasresurs (databasstorlek) och beräknas utifrån sekunder av användning. Varje typ av databasresurs innehåller en fastställd mängd tillgänglig CPU, RAM och diskutrymme.

Detta är ett direkt användningsbaserat tillvägagångssätt. Det innebär att om du skapar en applikation och raderar det efter en dag, så betalar du bara för den tid som har nyttjats den dagen.