På sidan Säkerhetskopior av databasen visas de automatiska dagliga säkerhetskopiorna och alla manuellt skapade säkerhetskopior som du har gjort av din databas. Du kan dessutom återställa en säkerhetskopia, skapa en ny manuell säkerhetskopia eller ta bort en manuell säkerhetskopia.

Säkerhetskopior av databaser räknas sedan inte med när du beräknar ditt totala diskutrymme (dvs. lagringsutrymme).

Dagliga säkerhetskopior

Databaser säkerhetskopieras automatiskt dagligen och varje säkerhetskopia sparas i 7 dagar.

Automatisk daglig säkerhetskopiering av databaser i MyKinsta.
Automatisk daglig säkerhetskopiering av databaser i MyKinsta.

Manuella säkerhetskopior

Du kan när som helst skapa en databas-säkerhetskopia manuellt. Faktum är att du kan ha upp till 5 manuella säkerhetskopior som lagras i 14 dagar. Om du behöver göra mer än 5 manuella säkerhetskopior på 14 dagar måste du ta bort en av dessa för att ge plats åt en ny.

Ifall du vill skapa en manuell säkerhetskopia klickar du på Säkerhetskopiera nu, anger sedan en anteckning för att identifiera säkerhetskopian (krävs) och klickar därefter på Skapa manuell säkerhetskopia.

Manuella säkerhetskopior av databaser i MyKinsta.
Manuella säkerhetskopior av databaser i MyKinsta.

Återställa en säkerhetskopia

Du kan återställa automatiska eller manuella säkerhetskopior i MyKinsta.

Om du vill återställa en säkerhetskopia klickar du på Återställ bredvid den säkerhetskopia som du vill återställa. Ange sedan databasens namn och klicka därefter på Återställ säkerhetskopia.

Återställa en säkerhetskopia av en databas.
Återställa en säkerhetskopia av en databas.

Återställningen kan ta flera minuter eller mer, beroende på databasens storlek.

Framsteg för återställning av säkerhetskopian.
Framsteg för återställning av säkerhetskopian.

Relaterad dokumentation