Om du stöter på oväntade buggar eller problem i den senaste versionen av din applikation kan Funktionen för att rulla tillbaka hjälpa dig att minimera stillestånds-tiden. Som ett resultat av den här funktionen kan du snabbt rulla tillbaka till den senaste lyckade installationen.

Funktionen för att rulla tillbaka använder den befintliga byggnadsavbildningen från den senaste framgångsrika distribueringen. Den nyttjas sedan för att distribuera programmet på nytt. Du hoppar därför i princip över byggnadssteget. Som ett resultat kan du snabbt få igång din applikation igen.

Tillbaka-rullningen ändrar inte något av följande:

    • Byggprocesser
    • Buildpacks
    • Byggresurser
    • Miljövariabler
    • Sökväg till byggnads- eller Dockerfilen

Om du vill rulla tillbaka en distribuering går du till Distribueringar > Detaljer och klickar på Rulla tillbaka.

Visa information om din applikations distribuering och historik i MyKinsta.
Visa information om din applikations distribuering och historik i MyKinsta.

Klicka sedan på Rulla tillbaka igen i den bekräftelsemodal som visas.

Rulla tillbaka till den tidigare framgångsrika distribueringen.
Rulla tillbaka till den tidigare framgångsrika distribueringen.

Om du vill distribuera en äldre version av applikationen måste du Distribuera om den specifika distribueringen.

Relaterad dokumentation