Du kan exportera en Redis-databas i Kinsta’s databashosting med hjälp av ett verktyg som TablePlus eller kommandoradsgränssnittet (CLI). Mer information om hur du använder en databas-klient med din MySQL-databas finns i vår guide om hur du ansluter och hanterar din Kinsta-databas med TablePlus.

Installationen av databas-servern och kommandona varierar för varje databas-typ. Den här artikeln är exempelvis specifik för Reis. För andra databas-typer, se:

Installera Redis

Om du ännu inte har installerat Redis på din lokala dator måste du installera detta för att kunna ansluta till din databas. Beroende på ditt operativsystem kan du exempelvis installera Redis på följande sätt.

Windows

Redis stöds för närvarande inte på Windows, men du kan använda Windows Subsystem for Linux (WSL2) och följa de Debian-baserade Linux-instruktionerna som en lösning.

MacOS

Med Homebrew: brew install redis.

Debian-baserad Linux (Debian, Ubuntu, Mint osv.)

Använd det officiella APT-arkivet packages.redis.io.

RedHat-baserat Linux (RedHat Fedora, CentOS, osv.)

Installera via snap: sudo snap install redis.

Kinsta-databasens autentiserings-uppgifter

Du hittar dina databas-uppgifter under Externa anslutningar på sidan Info om databasen.

Exportera en Redis-databas

Använd följande kommando för att exportera databasen och ersätt EXTERNAL_HOSTNAME, PORT och PASSWORD med informationen från databasens externa anslutningar. Ersätt därefter export.rdb med sökvägen och filnamnet för den databas som du vill exportera:

redis-cli -h EXTERNAL_HOSTNAME -p PORT -a PASSWORD --rdb export.rdb

När exporten är klar kommer din databasfil (t.ex. export.rdb) sedan att finnas tillgänglig på den sökväg som du angav i kommandot redis-cli.

Relaterad dokumentation