Fel 1020: Åtkomst Nekad är kanske inte ett vanligt problem. Det kan dock vara så att du eller din klients webbplats drabbas av detta. I den här artikeln så går vi djupare in på vad som orsakar felet och vad du ska göra när du möter det.

Vad orsakar felet ”Error 1020: Åtkomst Nekad?

Fel 1020 Åtkomst Nekad orsakas när en brandväggsregel har överträtts på en webbplats som skyddas av Cloudflare. Det kan utlösas om en webbplatsbesökare försöker få direkt åtkomst till en slutpunkt som är skyddad.

Om du möter det här på en webbplats som hostas av Kinsta så kan du ta del av informationen nedan för att lösa problemet.

Besökare på webbplatsen

Du kanske möter felet 1020 Åtkomst Nekad när du besöker en webbplats, utan att vara webbplatsens ägare eller administratör. Vi rekommenderar i så fall att du kontaktar webbplatsens ägare så att de kan lösa problemet.

Se till att inkludera en skärmdump av felet eller åtminstone Cloudflare Ray ID som visas under felet.

Cloudflare Fel 1020 Åtkomst nekad.
Cloudflare Fel 1020 Åtkomst nekad.

Webbplatsägare eller administratörer som inte har en Cloudflare-domän

Är du webbplatsens ägare eller administratör och saknar ett eget Cloudflare-konto med implementerade brandväggsregler? Kontakta då vårt supportteam och ge följande information så att vi kan undersöka och lösa problemet:

  1. Datum och tid då felet inträffade.
  2. Cloudflare Ray ID som visas under felmeddelandet.
  3. Alla steg som du eller din besökare tog när felet inträffade (t.ex. klick på en länk, uppdatering av innehåll, tillägg i en varukorg, inskickning av ett formulär eller annan åtgärd).

Webbplatsens ägare eller administratör Cloudflare-domän

Om du är webbplatsens ägare eller administratör och har ett eget Cloudflare-konto med brandväggsregler så måste du kontrollera loggboken för brandväggshändelser (Brandvägg > Händelser). Där kan du se vilken regel som överträds och orsakar att begärandet blockeras.

Om du inte ser några blockerade händelser i din loggbok för brandväggshändelser kontaktar du vårt supportteam med den information som anges ovan (i avsnittet om icke-Cloudflare-domäner).