Det här är ett exempel på hur du konfigurerar en Go-applikation för att distribuera den på Kinsta’s tjänster för applikationshosting från ett GitHub-kodförråd.

Under distribueringsprocessen så installerar Kinsta automatiskt beroenden som definieras i din go.mod-fil.

  1. Logga in på GitHub och skapa ett nytt arkiv från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt arkiv): Kinsta – Hello World – Go.
  2. Lägg till en applikation i MyKinsta med Hello World – Go-arkivet. Start-kommandot kan lämnas tomt för webb-processen eftersom Kinsta upptäcker det nödvändiga kommandot automatiskt under den första distribueringen.

Appen är tillgänglig så snart som byggandet är klart, och Kinsta’s välkomstsida laddas på din applikations webbadress.

Kinsta’s Välkomstsida efter framgångsrik distribuering av Go.
Kinsta’s Välkomstsida efter framgångsrik distribuering av Go.

Föredrar du att se videoversionen?

Installation av webbserver

Port

Kinsta ställer in miljövariabeln PORT automatiskt. Du behöver inte definiera den eller hårdkoda den i applikationen. Använd os.Getenv("PORT") i din kod när du hänvisar till serverporten.

Start-kommando

För den här applikationen så kan Start-kommandot lämnas tomt. När du lägger till applikationen så upptäcker Kinsta det startkommando som krävs för webbprocessen under den första distribueringen automatiskt.