Om miljövariabeln NODE_ENV inte har ställts in på produktion när du distribuerar en Node.js-applikation kan du få följande varning:

Hoppa över beskärning eftersom NODE_ENV inte är ”Produktion”

Detta beror på att NODE_ENV-variabeln inte är inställd på produktion som standard under skapandet av applikationen.

Om du vill lösa eller förhindra det här problemet kan du lägga till miljövariabeln NODE_ENV manuellt exempelvis när du lägger till applikationen eller i applikationens inställningar. Om du lägger till miljövariabeln i Inställningar efter att applikationen har skapats, distribuerar du det på nytt från Distribueringar > Detaljer.

Relaterad dokumentation